Nederweert Logo JAN Nederweert

Hoe is JAN ontstaan?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten wij een stukje terug in de geschiedenis van onze gemeente Nederweert...
 

Enkele decennia terug was het maar al te vaak de gewoonte dat aangaande het bestuur van een gemeente enkele mensen beslisten over het lot van velen. Naar de wensen van de inwoners van een gemeente werd nauwelijks gevraagd. Veel werd binnenskamers geregeld en onttrok zich aan het gezichtsveld van de inwoners. Burgers zat dat dwars en met name eind jaren zestig was er alom de roep dat hierin verandering moest komen. In Nederweert, waren het destijds met name de jongeren die er zich tegen verzetten en zich aansloten bij politieke groeperingen.
 

JAN in de politiek sinds 1970

JAN werd opgericht in het voorjaar van 1970 en wel door Gerard Kessels, Hermans en Teun Scheijven, dit leidde tot de vereniging Jongeren Akkoord Nederweert (JAN). Bij de eerste gemeenteraadsverkiezing - waar JAN aan deelnam - behaalde de partij meteen drie raadszetels en werd Jos Saes tot wethouder benoemd.
 

 

Vertrouwen in JAN

Dat veel inwoners het met het doel van onze groepering eens waren en zijn, blijkt wel uit het jarenlange vertrouwen dat de kiezers in ons stellen. Vanaf 1970 maken wij deel uit van de raad van de gemeente Nederweert, aanvankelijk met een fractie van drie personen, thans met een fractie van vijf personen. Eveneens vanaf 1970 leverde de fractie JAN een wethouder voor het College van B & W. Na de verkiezingen van 1994 heeft de grootste partij in Nederweert (CDA) besloten de samenwerking te beëindigen en niet langer met de 2e partij (die 25% van de kiezers vertegenwoordigt) in coalitieverband samen te werken.


JAN heeft aan de wieg gestaan van vele belangrijke beslissingen, waarbij altijd nauwgezet geluisterd is naar de wensen van de inwoners van Nederweert. JAN maakt al bijna 50 jaar werk van haar credo "politiek dicht bij de basis". JAN wil zich graag blijven inzetten om verdere verbeteringen in onze gemeente te realiseren. JAN zal zich daarbij - overeenkomstig haar verkiezingsprogramma - opstellen als een betrouwbare partner voor een beter lokaal bestuur.