Nederweert Logo JAN Nederweert

Verkiezingsuitslagen

Benieuwd naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014? 
 

CDA 8 zetels, JAN 5 zetels, PvdA 2 zetels, VVD 2 zetels

 
Op 19 april 2014 waren de gemeenteraadsverkiezingen.In Nederweert heeft in totaal 58,2% van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. De partijen waarop gestemd kon worden zijn CDA, JAN, PvdA en VVD. Het CDA is de grootste partij geworden met 8 zetels. Zij kreeg 47,70% van de stemmen. JAN kwam in de gemeenteraad met 5 zetels, 30,98% van de stemmen. 11,99% van de stemmen ging naar de VVD die hiermee op 2 zetels komt. PvdA kwam eveneens met 2 zetels in de raad; de partij kreeg 9,32% van de stemmen.
 

Raadsleden

 
Op 27 maart werden de 17 raadsleden beëdigd. Voor het CDA waren dat Hubert Mackus, Antoine Hekers, Frans Kurstjens, Eric van der Putten, Charlot Koppen, Jos Willekens, Renate van Lierop-Kupers en Mark Hoeben. Voor het JAN zijn gekozen: Henk Cuijpers, Carla Dieteren, Mart Knapen, Marcel Vossen en Peter van Lierop. Voor de VVD gekozen: Elly Scheepers-Dings en Martin Stroomer. En tenslotte de PvdA: Maria Frenken-Ras en Maan Vaas.
 

Wethouders

 
In de nieuwe coalitie bestaat het college van burgemeester en wethouders uit vier personen. Het CDA draagt twee wethouders voor en de VVD één wethouder. De volgende portefeuilleverdeling is vastgesteld:
 
Burgemeester H.F.M. (Henk) Evers:
Bestuurlijke coördinatie, (regionale) samenwerking, communicatie, bedrijfsvoering, dienstverlening, integriteit, handhaving, openbare orde en veiligheid.

CDA: H.J.H. (Hubert) Mackus:
Ruimtelijke plannen (behoudens milieu), volkshuisvesting, verkeer en vervoer, water en openbare ruimte.

VVD: J.M.J.A. (Hans) Houtman:
Bedrijvigheid, buitengebied, centrum, (economie), arbeidsparticipatie, bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, milieu en financiën.

CDA: H.W.M. (Henk) Geraats:
Lokaal sociaal beleid, zorg, sport, onderwijs en educatie, cultuur, verenigingsleven, accommodaties.