Nederweert Logo JAN Nederweert

Verkiezingsuitslagen

CDA 6 ZETELS, JAN 5 ZETELS, NEDERWEERT ANDERS 3 ZETELS, D66 2 ZETELS, VVD 1 ZETEL

 
Op 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. In Nederweert heeft in totaal 59,6% van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. De partijen waarop gestemd kon worden zijn CDA, JAN, VVD, Nederweert Anders en D66. Het CDA is ondanks een verlies van 2 zetels de grootste partij gebleven met 6 zetels. Zij kreeg 37,4% van de stemmen. JAN behield haar 5 zetels met 27,3% van de stemmen. 16,9% van de stemmen ging naar Nederweert Anders die hiermee op 3 zetels komt. D66 kwam met 2 zetels in de raad; de partij kreeg 9,8% van de stemmen. En de VVD verloor 1 zetel, met 8,0% van de stemmen.
 

RAADSLEDEN

 
Op 29 maart werden de 17 nieuwe raadsleden beëdigd. Voor het CDA waren dat Eric van der Putten, Rick van Meel, Charlot Koppen, Antoine Hekers, Rolf Verheijen en Frank Kurstjens. Voor het JAN zijn gekozen: Henk Cuijpers, Marcel Vossen, Carin Sieben, Peter van Lierop en Kevin Bax. De nieuwe raadsleden voor Nederweert Anders zijn: Ria Stienen, Els Vaes-Jacobs en Jan van Nierop. D66 komt met de volgende personen in de raad: Martin van Montfort en Kyll Bruijnaers. En voor de VVD is gekozen: Theo Coumans. 
 

WETHOUDERS

 
In de nieuwe coalitie bestaat het College van burgemeester en wethouders uit vier personen. De nieuwe wethouders zijn Henk Cuijpers (JAN), Peter Koolen (D66) en Frank Voss (Nederweert Anders). Elke partij uit de coalitie levert dus één wethouder.
 
Henk Cuijpers (55) krijgt de drie decentralisaties (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en zorg) Leefbaarheid in de kernen, Financiën en de projecten: Armoedebeleid, Gemeenschapshuizen, Kernenaanpak en Randweg en kanaalzone in zijn portefeuille.
 
Peter Koolen (50) krijgt Welzijn (Sport, onderwijs, cultuur, subsidiebeleid, volksgezondheid), Accommodaties m.u.v. gemeenschapshuizen, Verkeer, vervoer en infrastructuur, Volkshuisvesting, Economie en bedrijvigheid (m.u.v. toerisme en recreatie) en de projecten Mobilietiesplan, Bengele Beweegt/Uitwijck, Centrumplan en Leisureontwikkeling A2-Randweg West in zijn portefeuille.
 
Frank Voss (69) krijgt plattelandsontwikkeling, inclusief toerisme en recreatie, Duurzaamheid, Milieu, Openbare ruimte (afval, glasvezel), Ruimtelijke ontwikkeling en de projecten Buitengebied in Balans, Platteland in Ontwikkeling, Implementatie omgevingswet, Duurzaamheidsakkoord en Klimaatbeleid in zijn portefeuille.
 
Vanwege de ambities in dit akkoord is een formatieomvang afgesproken van in totaal 2,7 fte. Dat wil zeggen drie wethouders van elke 0,9 fte.
 
Het coalitieakkoord 2018-2022 leest u hier.