Nederweert Logo JAN Nederweert

Nieuwsarchief

Kansen bij ontwikkeling van ons buitengebied

Ruimtelijke ontwikkeling is nu veel te veel een zaak van de overheid, specialisten en grote marktpartijen geworden. De balans mag wel weer eens verlegd worden naar de burger.

Lees meer...

JAN stelt vragen over huisvesting Scouting

Scouting Nederweert heeft al vele jaren een wensbeeld om een nieuw scoutinggebouw te realiseren nabij de kanalenviersprong, aan Hulsen.

Lees meer...

Steun voor aanpak eikenprocessierups

Vanavond tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 kregen we volop steun voor onze moties om de eikenprocessierups flink aan te pakken en om in te zetten op kringlooplandbouw.

Lees meer...

Coalitie blikt terug op afgelopen periode

Vanmiddag keken wij samen met onze coalitiepartijen Nederweert Anders en D66 Nederweert terug op de afgelopen periode en keken we naar de thema's voor komend jaar.

Lees meer...

Wijziging milieucategorie Aan Veertien

JAN heeft samen met de coalitiepartners een voorstel ingediend, waarin we het College oproepen om te onderzoeken hoe de vestiging van nieuwe zware industrie op de bedrijvenlocatie Aan Veertien kan worden voorkomen.

Lees meer...

Bestemmingsplan Centrumlocatie Burg Hobusstraat

JAN vraagt zich af of de gemeente bij de ontwikkeling van het centrumplan wel een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de verschillende belangen die er spelen.

Lees meer...

Bescherming cultureel erfgoed Nederweert

JAN is benieuwd hoe ons cultureel erfgoed wordt beschermd tegen brand en hebben om deze reden vragen hierover gesteld aan het gemeentebestuur.

Lees meer...

Vragen over uitslaande brand Dutch Green Carbon

De uitslaande brand op 6 februari 2019 bij rubberverwerker Dutch Green Carbon aan de Winnerstraat heeft een aantal zeer dringende vragen opgeroepen bij de fractie JAN.

Lees meer...

Gemeenschapshuis Haazehoof wordt toekomstbestendig

JAN is voorstander van investeren in gemeenschapshuizen

Lees meer...

Terugblik op een bewogen jaar!

Met de start van een nieuwe coalitie afgelopen juli hebben we als JAN meteen een start gemaakt met de uitvoering van het coalitieakkoord Samen, Duurzaam Verbinden. De eerste resultaten van het coalitieakkoord zijn inmiddels verwerkt in de gemeentebegroting 2019. En daarmee is een mooi begin gemaakt.

Lees meer...

Centrumplan opnieuw aan de orde

Afgelopen raadsvergadering is het Centrumplan weer aan de orde gekomen. We nemen jullie graag mee in onze standpunten en inbreng tijdens deze vergadering op 20 november 2018.

Lees meer...

Van Afval naar Grondstof

JAN wil de inwoners van Nederweert centraal stellen bij de uitvoering van nieuw afvalbeleid.

Lees meer...

Vragen over geurbeleid bestaande veehouderijen

Combi-luchtwassers voor geur in stallen blijken veel slechter te werken dan gedacht. De staatssecretaris scherpt daarom de normen aan voor vergunningverlening. Maar hoe zit dat met bestaande bedrijven? Zitten omwonenden meer in de stank dan zou mogen?

Lees meer...

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in uw buurt

Wij horen steeds meer van inwoners dat ze niet op de hoogte zijn van besluiten die direct invloed hebben op hun omgeving. Overheid.nl biedt nu de mogelijkheid om u continu digitaal op de hoogte te houden.

Lees meer...

Realisatie veilige verkeersverbinding De Peel

JAN heeft op 4 september een motie ingediend, voor een veilige verkeersverbinding voor langzaam verkeer naar Buitencentrum De Pelen. Deze motie is aangenomen.

Lees meer...

Wethouders-kandidaten nieuwe coalitie bekend

Op dinsdagavond 19 juni ondertekenden JAN, Nederweert Anders en D66 het coalitieakkoord en maakten zij hun wethouders-kandidaten bekend.

Lees meer...

Concept coalitieakkoord 2018-2022

Samen met de onderhandelaars van Nederweert Anders en D66 zijn wij tot een concept coalitieakkoord gekomen.

Lees meer...

Constructieve start coalitieonderhandelingen

Op vrijdag 11 mei hebben de eerste coalitieonderhandelingen plaatsgevonden van JAN, Nederweert Anders en D66. Volg hier het verloop van de besprekingen.

Lees meer...

Installatie nieuwe fractie JAN

Vanavond was de installatie van onze nieuwe fractie voor de komende vier jaar. Met aansluitend de eerste openbare bijeenkomst over de bevindingen van de coalitieverkenning.

Lees meer...

Mart Knapen neemt afscheid als raadslid

Vanavond namen we afscheid van de raad in de oude samenstelling. En in het bijzonder van Mart Knapen.

Lees meer...

Yess! We hebben onze 5 zetels behouden!

Een bevestiging van onze koers. Nu nog even afwachten wie er namens JAN in de raad mag plaatsnemen...

Lees meer...

Een goed gesprek met de fractie JAN

Ondanks de drukke verkiezingsperiode maken de vier huidige verkiesbare fractieleden van JAN graag even tijd voor een goed gesprek.

Lees meer...

Druk op College dwingt tot bouwstop geitenhouderij

Mede door de toenemende druk vanuit de bevolking, vragen vanuit de politiek en een initiatiefvoorstel in de raad heeft het College besloten om een tijdelijk verbod in werking te stellen.

Lees meer...

Verkiezingsprogramma 2018-2022 JAN

Vandaag presenteert JAN haar verkiezingsprogramma 2018-2022 in het Nederlands en in het Nederweerter dialect!

Lees meer...

JAN Themacafe Verkeer & Bereikbaarheid 22 februari

Tijdens deze bijeenkomst gaat JAN onder meer in op het onderdeel Verkeer en Bereikbaarheid uit het Verkiezingsprogramma 2018-2022.

Lees meer...

JAN steunt petitie inwoners over mega geitenstal

Bij de gemeente Nederweert is een vergunningsaanvraag binnengekomen voor het vestigen van een mega geitenstal aan Gerrisstraat 4, met maar liefst bijna 2.000 opfokgeiten.

Lees meer...

JAN presenteert 2e deel verkiezingslijst

Met trots presenteert de lokale partij JAN het tweede deel van haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Lees meer...

Nederweert krijgt geen stemwijzer

Het is ongelooflijk, maar Nederweert krijgt geen stemhulp. Waar JAN dit heel graag had willen realiseren voor de inwoners van Nederweert, stemde de fractie CDA als enige partij tegen.

Lees meer...

JAN presenteert eerste 7 kandidaten verkiezingen

Vrijdag 15 december presenteerde JAN tijdens de ledenvergadering de eerste 7 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Lees meer...

JAN kritisch tijdens begrotingsbehandeling 2018

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2018 heeft JAN een kritisch geluid laten horen. Coalitiepartijen zijn afwachtend en op grote projecten komt geen vooruitgang.

Lees meer...

Henk Cuijpers opnieuw lijsttrekker JAN

Henk Cuijpers is gisteravond tijdens de ledenvergadering van JAN opnieuw unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Zijn voordracht werd met groot applaus ontvangen.

Lees meer...

Praat mee tijdens het JAN Themacafe op 10 oktober

JAN organiseert een Themacafe op dinsdag 10 oktober om 19.30 uur in De Pinnenhof in Nederweert. En nodigt de inwoners van de gemeente Nederweert van harte uit om het gesprek aan te gaan.

Lees meer...

Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?

Geef jouw stem van 3 tot en met 17 oktober 2017.

Lees meer...

Initiatief Kieskompas niet gesteund door coalitie

Op initiatief van JAN en PvdA is er een voorstel gedaan om de digitale stemhulp Kieskompas in te zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lees meer...

Leveroy (400 jaar) Gastvrij

JAN was in het weekend op bezoek in Leveroy. In het kader van het 400-jarig bestaan van de Parochie H. Barbara.

Lees meer...

Veel energie in het Timmerdorp

Schrammetjes, blauw geslagen nagels, blaren, soms een vloekje, maar bovenal veel energie in het Timmerdorp.

Lees meer...

Lambertushof mag niet dupe worden van plan Wijen

Nu supermarkt Jan Linders de huur heeft opgezegd, omdat ze zich willen vestigen in het nieuwe pand bij Wijen, is het maar de vraag wat nu nog de toekomst van Lambertushof is.

Lees meer...

Vragen over nieuwe projectopdracht N266 Randweg

Na 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Nederweert niet meer gesproken over dit onderwerp. Nu moet JAN via een Provinciale memo vernemen dat er een nieuwe projectopdracht wordt opgesteld. Tijd voor vragen!

Lees meer...

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Carla Dieteren

Op vrijdag de 13e hebben we met onze leden bij De Treff het nieuwe jaar 2017 ingeluid.

Lees meer...

Kritisch over rol gemeente bij aanpak fijnstof

Al enkele jaren is Nederweert de koploper van Nederland met veehouderijen die de norm voor fijnstof overschrijden. JAN vindt dat de gemeente een belangrijke rol vervult bij de aanpak van de fijnstofuitstoot door veehouderijen en eist dat er maatregelen genomen worden.

Lees meer...

Grote vraagtekens bij financiele gezondheid

In de Algemene beschouwingen voor de Begroting 2017 geeft JAN aan bezorgd te zijn over de grote financiele risico's voor Nederweert als het College majeure projecten blijft doorduwen.

Lees meer...

Verband veehouderijen en verlaagde longfunctie

Nu wetenschappelijk is aangetoond dat er een onomstotelijk verband is tussen de Intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden, is het hoog tijd om maatregelen te nemen!

Lees meer...

Buurtdialoog vraagt om onafhankelijke begeleiding

Een motie van JAN waarin het College wordt verzocht met handvatten te komen voor een betere dialoog en daarbij een belangrijke rol voor de bedrijfscontactfunctionaris werd unaniem gesteund.

Lees meer...

Vraagtekens bij voorstel bouw brandweerkazerne

De fractie JAN is verbaasd over het voorstel van Burgemeester Evers om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op een locatie nabij de randweg richting rotonde Nederweert-Eind.

Lees meer...

Randweg Manifestatie op 6 juli - laat u horen!

Bent u benieuwd naar het tegengeluid op de gemeenteplannen, kom dan op woensdag 6 juli om 19.30 uur naar de Randweg Manifestatie in Zaal Centraal.

Lees meer...

Nieuwe penningmeester voor JAN

Mia Smeets-Crins gaf onlangs aan na 31 jaar te willen stoppen als penningmeester. In Ria Steijvers hebben we een goede opvolger gevonden!

Lees meer...

Provinciale commissie kritisch over Randweg N266

Interessante, inhoudelijke discussies en pittige vragen over Randweg N266 tijdens Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid.

Lees meer...

Vacature bestuurslid/penningmeester

Het bestuur van JAN is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de vacature van bestuurslid/penningmeester. Iets voor jou?

Lees meer...

Ook in 2016 blijven er zorgen om luchtkwaliteit

Nederweert staat in Nederland op de eerste plaats waar het gaat om te hoge fijnstofconcentraties. De noodzaak is hoog voor maatregelen tegen luchtverontreiniging en de daarbij behorende schadelijke gezondheidsgevolgen voor de inwoners.

Lees meer...

Grondig debat over Begroting 2016

De fractie JAN benadrukte afgelopen dinsdag 3 november dat de focus in het Begrotingsvoorstel 2016 ook deze keer weer ligt op de realisatie van de majeure projecten, zoals de Randweg, het Centrumplan, oeverloos praten en burgers een rad voor de ogen draaien over het Buitengebied. Als tegenvoorstel diende de fractie maar liefst acht moties en een wijzigingsvoorstel in.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over ontwerp vergunning Rumal

JAN stelt schriftelijke vragen over de ontwerp vergunning voor uitbreiding van Rubber Maalindustrie Limburg (Rumal).

Lees meer...

Carla Dieteren neemt afscheid als gemeenteraadslid

Afgelopen weekend heeft Carla Dieteren aangegeven haar functie als gemeenteraadslid per 29 september 2015 neer te leggen. Een functie die zij sinds 2002 met volle overgave voor de gemeente Nederweert heeft vervuld.

Lees meer...

JAN komt op voor burgerbelangen bij aanleg N266

Op 14 juli maakte de gemeenteraad haar mening kenbaar over het plan van aanpak voor de Randweg N266. JAN wil voorkomen dat inwoners en ondernemers in de problemen komen bij een aanleg van de Randweg.

Lees meer...

Vragen over situatie De Treff

JAN heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de zorgelijke situatie die voor horecabedrijf De Treff ontstaat bij aanleg van de Randweg.

Lees meer...

Ledenvergadering 8 juni 2015

Het bestuur nodigt haar leden en achterban van harte uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op maandag 8 juni om 19.30 uur in Zaal De Schans.

Lees meer...

Centrumplan Nederweert: en onze ouderen dan?

Vanaf de jaren negentig is een beleid gevoerd om de huisvesting voor ouderen zoveel mogelijk kort bij alle voorzieningen te realiseren. Wat vinden ouderen en andere inwoners van het Centrumplan?

Lees meer...

Centrumplan Nederweert: Waarom?

De ondernemers in Nederweert vechten al jaren om het hoofd boven water te houden. De gemeente heeft de Kerkstraat en de Brugstraat volledig gerenoveerd om het winkelend publiek te stimuleren om hun inkopen te doen in Nederweert. Door dit nieuwe centrumplan worden de bezoekers gelokt naar een heel ander winkelgebied. Wat vinden ondernemers uit de Kerkstraat en Brugstraat hiervan?

Lees meer...

Centrumplan Nederweert: Kansrijk beleid?

Het College komt met een voorstel om zich niet meer in te zetten voor behoud van het huidige winkelgebied, maar om zich te focussen op een nieuw winkelgebied in Nederweert. Wat vinden ondernemers uit de Kerkstraat en Brugstraat van dit centrumplan?

Lees meer...

Jubilarissen bedankt

Tijdens de drukbezochte Ledenjaarvergadering op maandag 20 april werden maar liefst vijf jubilarissen in het zonnetje gezet.

Lees meer...

College verrast JAN met raadsvoorstel Centrumplan

Met verbijstering heeft JAN vernomen dat tijdens de raadsvergadering van 21 april een besluit wordt gevraagd over de ontwikkelingen in het centrumgebied van Nederweert.

Lees meer...

Leefbaar en vitaal platteland op achterstand

JAN wil een resultaatgerichte aanpak en vindt dat opgenomen doelen in het jaarplan 2015 moeten worden uitgevoerd.

Lees meer...

Locatie nieuwe carpoolplaats zorgt voor onrust

JAN vindt het geen goede keuze dat de carpoolplaats wordt verplaatst naar een woongebied en stelde hier schriftelijke vragen over.

Lees meer...

Fijne feestdagen!

Wij wensen iedereen hele fijne en gezellige kerstdagen. En een gelukkig en gezond 2015!

Lees meer...

JAN spreekt zich uit over vernieuwing Randweg

De meerderheid van de raad heeft op 28 oktober positief geadviseerd over het voorstel van het College voor de aanleg van een nieuwe Randweg. Een zeer spijtige beslissing!

Lees meer...

Woont u in Nederweert?

En is de Randweg niet uw zorg? Toch wel! Op dit moment is namelijk nog niet duidelijk of de kosten van het voorkeursvariant van het College van B&W binnen het budget blijft.

Lees meer...

Woont u op de Molenweg of in het buitengebied?

En is de Randweg niet uw zorg? Toch wel! Het verkeer op de Molenweg zal namelijk drastisch toenemen en het buitengebied wordt afgesloten van het centrum.

Lees meer...

Woont u op de Hoofstraat of Uliker?

En is de Randweg niet uw probleem? Toch wel! Door de aansluiting van de nieuwe Randweg, zal veel (vracht)verkeer richting Venlo een sluiproute zoeken.

Lees meer...

Hoe staat het met het Centrumplan Nederweert?

Het tekenen van de realiseringsovereenkomst voor de invulling van het centrumplan is uitgesteld tot 1 oktober. JAN is benieuwd naar de stand van zaken...

Lees meer...

Goede promotie echte Limburgse volkssport

Zaterdag 31 augustus organiseerde Schutterij St.Antonius samen met de horecaondernemers aan de Lambertushof het evenement Dorpsschieten.

Lees meer...

Coalitieakkoord vaag en niet concreet

Op 3 juni is het coalitieakkoord aan de orde geweest. Dit coalitieakkoord gaf aanleiding tot veel vragen, vraagtekens en bedenkingen bij JAN.

Lees meer...

Gastvrij ontvangen op Zorgboerderij Bosserhof

Afgelopen zaterdag zijn we met een delegatie op bezoek geweest bij Zorgboerderij Bosserhof. De familie Jacobs ontving ons bijzonder hartelijk.

Lees meer...

Vragen over aanleg carpoolplaats in Nederweert

JAN heeft vernomen dat de gemeente Nederweert plannen in ontwikkeling heeft om een carpoolplaats aan te leggen langs de Randweg West.

Lees meer...

Centrumplan niet rijp voor de raad

Gemeenteraad neemt op 22 april besluit

Lees meer...

JAN niet in Nederweerter coalitie

Bij de coalitievorming in Nederweert is JAN afgelopen weekend door het CDA aan de kant gezet, ondanks constructieve gesprekken met onderhandelaars.

Lees meer...

Opgave WMO en jeugdzorg vraagt lokale aanpak

Carla Dieteren vertelt over haar besluit om lijstduwer en wethouders-kandidaat te worden voor JAN.

Lees meer...

Mooi om iets te kunnen betekenen voor Nederweert

Lijsttrekker Henk Cuijpers over zijn ervaringen tijdens de verkiezingscampagne.

Lees meer...

Carla Dieteren kandidaat-wethouder

Henk Cuijpers presenteerde tijdens het lijsttrekkersdebat in Ospel huidig fractievoorzitter Carla Dieteren als kandidaat-wethouder

Lees meer...

"Zo denk ik er ook over!"

Raadslid Peter van Lierop over zijn ervaringen tijdens zijn eerste jaar als gemeenteraadslid voor JAN.

Lees meer...

Trots op wat we als JAN bereikt hebben

Huidig JAN-raadslid Marcel Vossen is erg gemotiveerd om weer opnieuw een periode de Nederweerter inwoners te mogen vertegenwoordigen.

Lees meer...

Bezuinigingen leerlingenvervoer van de baan

College van B&W komt alsnog terug op besluit en maakt maatregel bezuiniging op verkeersveiligheid ongedaan.

Lees meer...

Meer vrouwen in de lokale politiek

Silvia Clauwers-Linders uit Leveroy over het belang van een lokale partij en haar mening over meer vrouwen in de politiek.

Lees meer...

Een goede overdracht van jeugdzorg naar gemeenten

Carin Sieben uit Ospel over haar motivatie waarom zij deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen en haar zorgen om een goede overdracht van jeugdzorg naar gemeenten.

Lees meer...

SC: "Niet langer graaien in de groene grabbelton"

Gisteren publiceerde het SC het artikel 'Niet langer graaien in de groene grabbelton' met Henk Cuijpers aan het woord.

Lees meer...

Spoedeisende hulp St.Jans Gasthuis moet blijven!

Zorgverzekeraars willen de Spoedeisende Hulp van het Weerter ziekenhuis sluiten. JAN ondersteunt de petitie van de SP om deze te behouden!

Lees meer...

Henk Cuijpers voert goed debat in De Pinnenhof

Gisteravond wist JAN een goede indruk te maken tijdens het lijsttrekkersdebat in De Pinnenhof.

Lees meer...

De verkiezingslijst is ingeleverd!

Afgelopen maandag heeft JAN de verkiezingslijst ingeleverd. JAN kan daarmee officieel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart!

Lees meer...

Verkiezingsprogramma 2014-2018

JAN presenteert het verkiezingsprogramma 2014-2018, Samen doen we meer.

Lees meer...

JAN presenteert kandidatenlijst verkiezingen 2014

Vrijdagavond 17 januari heeft JAN haar volledige kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Lees meer...

JAN stelt vragen over leerlingenvervoer Budschop

JAN is geen voorstander van bezuinigingen op leerlingenvervoer in Budschop en heeft vragen gesteld aan het College B en W.

Lees meer...

Nieuwjaarswens bestuur JAN

Het bestuur van JAN wenst onze leden en alle inwoners van Nederweert een gelukkig en voorspoedig 2014 toe!

Lees meer...

College komt terug op eerder genomen besluit

Het College van B&W besloot onlangs om het onverhard pad aan de Hardsteeg in Nederweert te verkopen. Op dit besluit is het College nu terug gekomen.

Lees meer...

Werkgroep biedt luisterend oor aan inwoners

JAN nam het initiatief om een werkgroep te formeren van leden van het College en de raad om over de inrichting van de Kerkstraat te praten.

Lees meer...

Antwoord op vragen JAN rijrichting centrum

Ondernemers van het centrum van Nederweert hebben hun zorgen geuit over de terugloop van omzet sinds invoering eenrichtingsverkeer. JAN stelde vragen en kreeg antwoord.

Lees meer...

JAN stelt vragen over gebruik landbouwgif

Omwonenden in Nederweert-Eind ervaren overlast van geur en maken zich ongerust over het gebruik van landbouwgif. JAN stelde hier vragen over.

Lees meer...

Henk Cuijpers lijsttrekker JAN

Henk Cuijpers zal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 de verkiezingslijst van JAN aanvoeren.

Lees meer...

Toetsing vergunningen op gebied volksgezondheid

Gemeenteraad steunt motie van JAN.

Lees meer...

Waarheen wijst de weg die Nederweert moet gaan?

JAN spreekt de algemene beschouwingen uit over de programmabegroting 2014.

Lees meer...

JAN tegen verhoging gemeentelijke bijdrage Randweg

JAN stemde op 3 september tegen het raadsvoorstel om 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de aanleg van de vernieuwde Randweg.

Lees meer...

JAN zoekt mensen met een neus voor politiek

JAN is op zoek naar inwoners van Nederweert - jong en oud -, die actief campagne willen voeren tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer...

Agenda ledenvergadering 2 september 2013

Het bestuur nodigt haar leden en achterban graag uit voor de ledenvergadering van 2 september. De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit...

Lees meer...

Kan Nederweert ambitieniveau financieel dragen?

Het College van B&W wekt in de kadernota 2014-2017 de indruk dat zij hun ambities waar kunnen maken. JAN stelt hier vraagtekens bij...

Lees meer...

JAN zwaait deelnemers aan Alpe d'HuZes uit!

Met een stevige handdruk heeft JAN de Nederweerter deelnemers aan de Alpe d'HuZes succes gewenst met hun deelname aan deze mooie actie.

Lees meer...

Fijnstofconcentraties in Nederweert toegenomen

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederweert een fijnstofprobleem is, dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de intensieve veehouderij.

Lees meer...

Parkeervoorziening aan de loverstraat?

Laat het groen groen blijven en gebruik het bestaande Raadhuisplein als parkeervoorziening! Steunt u JAN in dit standpunt?

Lees meer...

Uit de raadsvergadering: Afscheid Ruud Westerveen

Dinsdag 5 februari 2013 heeft de Raad afscheid genomen van Ruud Westerveen.

Lees meer...

Peter van Lierop als nieuw raadslid geinstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 februari 2013 is ons lid Peter van Lierop geinstalleerd als raadslid voor de fractie JAN.

Lees meer...

Nieuwe (interim) bestuursvoorzitter

Vanaf 1 juli 2012 is de heer Ton Timmermans ad interim bestuursvoorzitter.

Lees meer...

Resultaten controles tegenprestaties buitengebied

In 2012 heeft de gemeente volgens afspraak gecontroleerd op tegenprestaties in het buitengebied. U leest hier het resultaat...

Lees meer...

Aanleg nieuwe Randweg... de provincie bepaalt!

Gemeenteraad legt beslissingsbevoegdheid nieuwe Randweg in handen van de Provincie.

Lees meer...

Hondenbelasting

JAN verwerpt voorstel coalitie voor 100% hondenbelastingverhoging en komt met een nieuw dekkingsvoorstel.

Lees meer...

Budschop raakt 500.000,- kwijt door nieuwe visie

Coalitie besluit om nu al 500.000 euro te bestemmen als investeringsbijdrage voor de tweede brugverbinding.

Lees meer...