Nederweert Logo JAN Nederweert

Resultaten controles tegenprestaties buitengebied

Zoals afgesproken heeft de gemeente in 2012 gecontroleerd op tegenprestaties in het buitengebied. Hieronder vallen dus ook alle BOM+overeenkomsten. De resultaten van deze controle zijn nu bekend en zullen in week 36 breed kenbaar worden gemaakt in de pers. Helaas vallen de resultaten met betrekking tot nakoming van de gemaakte afspraken met inwoners van Nederweert erg tegen.

Op dit moment zijn er in Nederweert bijna 80 tegenprestaties afgesloten in het buitengebied. Het gaat om de aanplant van groen ter compensatie van de uitbreiding of verandering van een functie van een bedrijf of een gebouw. Het merendeel van de tegenprestaties hebben te maken met de uitbreiding of nieuwbouw van agrarische bedrijven (BOM+). Maar er zijn ook overeenkomsten gesloten met particulieren in het buitengebied (via LKM of art. 19 Wro).


Resultaat controles

In mei 2012 waren 51 afgesproken tegenprestaties controleerbaar.
De resultaten kunnen als volgt gecategoriseerd worden:

  • Helemaal voldaan: 41%.
  • Gedeeltelijk: 49%
    Een enkele keer komt dit door andere werkzaamheden op het perceel waardoor aanplant nog niet mogelijk is. Grotendeels zouden deze plannen echter al moeten voldoen aan de overeenkomst.
  • Niet voldaan: 10%
    Deze mensen zijn de afspraken dan ook totaal niet nagekomen.

Aanpak

Alle controleerbare deelnemers zijn/worden op korte termijn geïnformeerd over de uitkomst van de controle. Degene die niet voldoet, deels of helemaal niet, krijgen nog één keer de kans om aan de eisen te voldoen. In de praktijk betekent dit grotendeels dat voor het aanbrengen van beplanting nog één plantseizoen mag worden meegerekend. Als men dan nog niet voldoet aan de afgesproken tegenprestaties zal in de meeste gevallen een boete worden opgelegd. Deze boete is opgenomen in de overeenkomst tussen de aanvrager en de gemeente en zal daadwerkelijk worden opgeëist als aan de afspraken niet wordt voldaan. De volgende controleronde vindt plaats begin 2013.
 

Publicatiedatum: 01 juli 2012