Nederweert Logo JAN Nederweert

Fijnstofconcentraties in Nederweert toegenomen

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederweert een fijnstofprobleem is, dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Al vele jaren wijst JAN op de overbelasting van geur en fijnstof binnen onze gemeente en de noodzaak om hier iets aan te doen.

Uit een onderzoek van Arcadis blijkt dat in 2010 tot 2012 de economische omvang van de veehouderij in Nederweert met 20% is gestegen. Ook de vergunde emissies van geur zijn gestegen met 8% en die van fijnstof met zelfs 11%. Een ingediende motie van JAN - dat er op gericht is om een emissie standstillbeleid in te voeren binnen de overbelaste fijnstofgebieden - werd  tijdens de raadvergadering van 26 maart door de gehele gemeenteraad gesteund.

Het College van B&W informeert de gemeenteraad op 7 mei over de uitkomsten van het onderzoek.
 

Publicatiedatum: 01 april 2013

>