Nederweert Logo JAN Nederweert

Hondenbelasting

Tijdens de behandeling van de kadernota 2013 spraken we in de gemeenteraad over een aangenomen motie van de coalitie om maatregelen te nemen voor betere voorzieningen voor hondenbezitters. JAN kon die motie toen niet steunen omdat de coalitie vasthield aan de verhoging van de hondenbelasting met 100% en hebben daarop een nieuwe motie ingediend met daarbij een dekkingsvoorstel.
 

Bezuinigingen

In 2011 heeft deze gemeenteraad in het kader van de bezuinigingen een raadsbesluit aangenomen om de hondenbelasting met 100% te verhogen. Dit, nadat de raad in 2010 deze belasting ook al eens had verhoogd met circa 30%. Begin van 2012 kregen de hondenbezitters in Nederweert de rekening in de brievenbus dat veel reacties opleverde. Tijdens de raadsvergadering van 8 mei werden er namens de hondenbezitters een petitie aangeboden aan het College van B&W.
 

Voorstel van JAN

JAN wil de hondenbezitters tegemoet komen en hebben voorgesteld om het besluit om de hondenbelasting te verhogen met 100% niet in één keer maar in een meerjaren aanpak te realiseren in de periode 2013 tot en met 2015. We realiseren ons dat dit niet leidt tot een lagere bijdrage in 2012 omdat de belastingaanslag al bij iedereen in de bus ligt maar hechten er wel aan dat hondenbezitters meer waar voor hun geld krijgen dan nu. JAN wil daarom dat het college van B&W samen met de initiatiefnemers van de petitie een plan van aanpak opstelt dat voorziet in concrete voorzieningen voor hondenbezitters zoals goede uitlaatterreinen en afvalbakken. Daaraan gekoppeld zal dan een jaarlijkse verhoging van de hondenbelasting kunnen plaatsvinden. Voor ons gaat het dan om twee sporen die gelijk met elkaar opgaan zodanig dat een verhoging van hondenbelasting gepaard gaat met betere voorzieningen. Wij denken daarbij aan een jaarlijkse procentuele verhoging van de hondenbelasting en hebben daarvoor een voorstel voorbereid.
 

Dekking

Als dekkingsmiddel heeft JAN voorgesteld om geen extra formatie-uitbreiding te doen voor de regionale uitvoeringsdiensten. De coalitie vond dit voorstel geen goed dekkingsmiddel. Vreemd als je nagaat dat deze partijen eerder hebben  tegengestemd om op dit gebied de formatie uit breiden. Er is door deze coalitiepartijen zelfs helemaal geen dekking gezocht om deze belastingmaatregel te wijzigen. Na de zomer zal het College van B&W terugkomen naar de gemeenteraad met een plan om daadwerkelijk meer voorzieningen te gaan realiseren voor de hondenbezitters. Wij blijven ons sterk maken voor de hondenbezitters en zullen blijven aandringen op meer voorzieningen.
 

Publicatiedatum: 21 juni 2012

>