Nederweert Logo JAN Nederweert

Aanleg nieuwe Randweg... de provincie bepaalt!

Ruimtelijke bevoegdheden overgedragen aan de provincie Limburg


Al vele jaren heeft de gemeente Nederweert de ambitie om de huidige randweg N266 van Helmond naar Nederweert te verplaatsen. Nu loopt deze provinciale weg door de kern van Nederweert en heeft daarmee een nadelig effect op de leefbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit van inwoners. Inmiddels is er een integrale studie uitgevoerd hoe deze weg te verplaatsen en te realiseren op een andere locatie nabij de A2. Ook zijn er reeds door de gemeente, de provincie en overige midden-Limburgse gemeenten 16 miljoen euro aan financiële middelen beschikbaar gesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 juni werd aan de gemeenteraad voorgesteld om alle bevoegdheden voor ruimtelijke besluiten over de randweg over te dragen aan de Provincie. JAN vindt het momenteel nog te vroeg om de eindverantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid nu al volledig uit handen te geven en vraagt zich af wat de gevolgen zijn van dit besluit voor de inwoners van het gebied waar deze nieuwe weg zal worden gerealiseerd.

 

Trace-keuze

Omdat de N266 een provinciale weg is begrijpt JAN dat er samen met de provincie keuzes moeten worden gemaakt hoe om te gaan met de verantwoordelijkheid en beslissings-bevoegdheid van de nieuwe randweg. Op dit moment is het echter nog geheel niet duidelijk waar de nieuwe weg zal worden gerealiseerd. Er zijn enkele alternatieve keuzes en een definitief tracékeuze moet nog worden gemaakt. In hoeverre wordt er in het vervolgtraject rekening gehouden met de wensen van de raad en haar inwoners?
 

Vertrouwen…

JAN heeft voorgesteld om via een schriftelijke overeenkomst bepaalde bevoegdheden aan de gemeenteraad over te laten zoals de keuze van het daadwerkelijke tracé. Het College van B&W deelde ons mee dat het voor alle betrokken partijen de beste keuze was om het vervolgtraject aan de Provincie over te laten. De gemeenteraad zou gaandeweg het proces worden gehoord en moest vertrouwen hebben.
 

JAN vindt het jammer dat de raad haar bevoegdheid al in zo’n vroeg stadium heeft overgedragen aan de Provincie. Voorleggen is bij JAN iets anders als beslissen. Dat na de definitieve standpuntbepaling van de ligging van het trace de beslissingsbevoegdheid bij de provincie komt te liggen vinden wij geen probleem, maar eerst willen we de gevolgen zien en dan pas besluiten nemen. Waar de definitieve randweg straks komt te liggen is nu nog onduidelijk.
 

Publicatiedatum: 21 juni 2012