Nederweert Logo JAN Nederweert

Budschop raakt 500.000,- kwijt door nieuwe visie

De gemeenteraad heeft op 19 juni het voorstel van het College van B en W behandeld.
De coalitie van CDA, PvdA en VVD was het er over eens om op basis van een herijking van het plandeel Budschop een deel van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde budget te bestemmen voor een nieuwe tweede brug.
 

Fractie JAN heeft niet ingestemd met dit voorstel!

Wij als fractie kunnen op dit moment geen reden vinden waarom nu al geld bestemd moet worden voor de 2e brugverbinding. Dit omdat deze brug gekoppeld is aan de aanleg van de Randweg 266 waar men volgens de planning in 2017 mee gaat starten.
Dit is een termijn van 5 jaar waarin er mogelijk wel nog projecten, zoals sociale investeringen en het versterken van de leefbaarheid, naar voren komen die van belang zijn voor Budschop. Temeer ook omdat het College van BenW zelf aangeeft dat hiervoor aandacht nodig is. Evenmin is de financiering van de 2e brug al rond en dat is voor de fractie JAN een eerste vereiste om een bedrag te gaan labelen. JAN hield wethouder Jacobs en de coalitie voor dat op deze manier richting burgers nu reeds verwachtingen worden gewekt die we straks (2017 of later......) als gemeente niet kunnen waarmaken.
 

Amendement

Door de fractie JAN werd daarom een amendement ingediend om CDA, PvdA en VVD op te roepen nu nog niet te besluiten om de € 500.000 nu reeds te bestemmen als investeringsbijdrage voor de 2e brugverbinding. Het amendement werd door de coalitie niet gesteund.
 

JAN vindt het bijzonder spijtig voor de bewoners van de kern Budschop dat de opstellers van de nieuwe visie tot deze conclusie zijn gekomen. Was dit wel de wens van de inwoners? Het zet ongetwijfeld een rem op verdergaande leefbaarheid van deze mooie kern.
Met de reeds uitgevoerde projecten (Vijfhoek, Rochusplein, behoud zwembad) was men op de goede weg. Maar er is op korte termijn nog meer te doen. Denk bijvoorbeeld aan de basisschool en het kerkgebouw en de realisering van bouwplan Merenveld. Het bedrag van € 500.000 zou daar een goede impuls aan hebben kunnen geven.
 

Publicatiedatum: 20 juni 2012