Nederweert Logo JAN Nederweert

JAN stelt vragen over blauwe parkeerzone

Het besluit om de blauwe parkeerzone bij supermarkt Jumbo in het centrum van Nederweert uit te breiden gaf de fractie JAN aanleiding om hier de volgende schriftelijke vragen over te stellen aan het College:

 

Geacht College,

Het voornemen om de noordelijke parkeerplaatsen bij de supermarkt Jumbo voor langparkeerders om te zetten naar een blauwe parkeerzone heeft ondernemers en omwonenden van het centrum van Nederweert erg verbaasd. Door nu één ondernemer te helpen door de parkeerplaats bij de Jumbo in zijn geheel als blauwe parkeerzone in te stellen, treft dit direct de andere ondernemers in het centrum. Waarbij ook nog de omwonenden getroffen worden, doordat langparkeerders nu in directe omgeving zullen zoeken naar een parkeerplaats.

In dit kader heeft de fractie JAN de volgende vragen:

 1. Heeft het College omwonenden, ondernemers en andere stakeholders betrokken bij de besluitvorming? Zo ja, wie en op welke wijze? Zo niet, waarom niet?
   
 2. Er zijn diverse zienwijzen ingediend over deze ontwikkeling. Op welke wijze wordt gehoor gegeven aan de indieners van deze zienswijzen en wordt er vooraf aan de definitieve besluitvorming door het College nog in overleg gegaan met de omwonende en de ondernemers van het centrum van Nederweert over de daadwerkelijke uitvoering?
   
 3. Welk parkeerbeleid ligt aan deze ontwikkeling ten grondslag?
   
 4. Kunnen er in de directe omgeving van het Antoniusplein nog extra parkeerplaatsen voor langparkeerders gerealiseerd worden?
   
 5. Is het een mogelijkheid om omwonenden en ondernemers te voorzien van een parkeerkaart die recht heeft op lang parkeren?
   
 6. In 2020 is er reeds een blauwe zone ingericht voor de parkeerplaatsen in het zuidelijk deel van de parkeerplaats bij de supermarkt Jumbo. Uit onderzoek in 2020 was aangetoond dat hiermee voor lang- en kortparkeerders voldoende plaats beschikbaar zou zijn. Destijds is kenbaar gemaakt dat er bij nieuwe ontwikkelingen eerst een parkeeronderzoek zou plaatsvinden alvorens er noodzakelijke aanpassingen aan het parkeerregime zouden gebeuren. Heeft dit onderzoek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, kunt u dit ter inzage leggen?

Met vriendelijke groet,

De Fractie JAN

Marcel Vossen, Kevin Bax, Carin Sieben, Peter van Lierop, Pascalle de Rooij

Publicatiedatum: 26 augustus 2021

>