Nederweert Logo JAN Nederweert

JAN peilt mening over afvalinzameling

In de komende maanden spreekt de gemeenteraad over het nieuwe afval inzamelingsbeleid. JAN heeft onlangs bij haar burgerpanel gepeild wat er in Nederweert leeft rondom een nieuwe manier van afvalinzameling. Wat gaat er nu goed en wat kan sowieso beter? Omdat wij draagvlak erg belangrijk vinden, hechten wij veel waarde aan de mening van de inwoners. Als volksvertegenwoordiging horen wij dan ook graag van zoveel mogelijk inwoners wat hun wensen en bedenkingen zijn over een nieuwe manier van afvalinzameling.
 

Pilot voor draagvlak

De gemeente Nederweert is van plan om te starten met een pilot. Hierbij zoekt de gemeente in een bepaalde wijk of kern informatie en steun voor een nieuwe methode om afval in te zamelen. Gedurende deze pilot wordt vanuit de inwoners reacties en feedback gevraagd, om zo tot een nieuwe afval inzamelingsmethode te komen. Deze pilot gaat zeker bijdragen om het draagvlak voor het uiteindelijke systeem te vergroten.

 

Resultaat peiling burgerpanel JAN

Uit de peiling bij het burgerpanel van JAN blijkt dat inwoners in het algemeen zeer tevreden zijn over de huidige manier van afvalinzameling. Men is echter minder te spreken over de huidige manier van inzamelen van PMD (plastic, metaal en drinkkartons) en het gezamenlijk wegen van restafval met GFT (groente, fruit en tuinafval). Het uiteindelijke doel is om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Hier is de huidige afvalstoffenheffing ook al op ingericht. Wat JAN betreft gaat dit echter alleen goed werken als het GFT apart wordt ingezameld. Zodoende dat JAN inzet op de volgende kernpunten om mee te nemen in de pilot van de gemeente:

  • GFT moet worden los gekoppeld van restafval.
  • PMD ophalen in plaats van wegbrengen naar verzamelcontainers.

Deze twee maatregelen zorgen voor een goede service en draagvlak onder de inwoners.

 

Deel je mening!

Denk je na het lezen van dit stuk ‘daar heb ik ook een mening over en die wil ik graag met JAN delen’? Twijfel dan niet om contact te leggen met ons. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@jan-nederweert.nl  of via een privé-bericht op onze facebook-pagina.

 

Wil jij ook net als JAN het verschil maken in onze mooie gemeente? We zoeken nog vrijwilligers die onze organisatie kunnen ondersteunen. Bij interesse, stuur dan een mail naar bovengenoemd e-mailadres.

 

Publicatiedatum: 24 maart 2021

>