Nederweert Logo JAN Nederweert

Overname De Pinnenhof biedt perspectief

Onlangs heeft de gemeente Nederweert het gemeenschapshuis De Pinnenhof overgenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de beoogde doorontwikkeling naar een multifunctionele accommodatie (MFA). De fractie JAN heeft zich altijd sterk gemaakt voor een toekomstbestendige De Pinnenhof en is dan ook heel tevreden dat er eindelijk perspectief geboden wordt aan de verenigingen en gebruikers.


Samen met de gebruikers doorontwikkelen

De verdere ontwikkeling van een toekomstgerichte Pinnenhof gebeurt in nauwe samenwerking met de gebruikers en verenigingen. Wethouder Carla Dieteren zet hierbij volgens JAN volkomen terecht in op participatie van deze groepen. Zij zijn tenslotte ook de toekomstige gebruikers.

 

Doordat de gemeente heeft toegezegd om de exploitatiekosten zeker nog 2,5 jaar te betalen, kunnen de huidige activiteiten in het gemeenschapshuis bovendien gewoon door blijven gaan terwijl er hard gewerkt wordt aan de doorontwikkeling.

 

Bruisend gemeenschapshuis van de toekomst

De fractie JAN ziet graag dat over een aantal jaren De Pinnenhof een bruisend ontmoetingscentrum is in Nederweert, waar jong én oud een eigen plekje kan vinden. In de aankomende raadsvergadering spreekt JAN de wens uit om bij de ontwikkeling naar een MFA een omgevingsanalyse uit te voeren, waarbij zelfs breder wordt gekeken dan alleen de huidige gebruikers. Daardoor kan een echt bruisend gemeenschapshuis ontstaan met grote meerwaarde voor de gehele samenleving in Nederweert.

 

Toekomstbestendige gemeenschapshuizen

JAN is tevreden dat er na het toekomstbestendig maken van gemeenschapshuizen Haazehoof in Ospel en Reigershorst in Nederweert-Eind nu ook een volgende stap is gezet in de toekomst van gemeenschapshuis De Pinnenhof. Goed om te zien dat dit College het belang van gemeenschapshuizen vooropstelt en samen bouwt aan toekomstbestendigheid.

 

 

Publicatiedatum: 12 maart 2021

>