Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over richtlijn Veehouderij en gezondheid

Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake GGD richtlijn Veehouderij en gezondheid
 

Geacht College,

Op 27 oktober heeft de GGD in samenwerking met het RIVM een nieuwe richtlijn Veehouderij en gezondheid gepubliceerd. De GGD adviseert uit voorzorg om terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen als scholen, woningen en ziekenhuizen binnen 250 meter van veehouderijen en de ontwikkeling van veehouderijen in de buurt van gevoelige bestemming te beperken. Daarnaast adviseert de GGD de gemeenten om er alles aan te doen om de uitstoot van geur, stof, endotoxinen en ammoniak door veehouderijen te gaan verminderen. De gemeenten kunnen de richtlijn gebruiken om gezondheid mee te wegen bij beleidskeuzen voor de ontwikkeling van veehouderijen.


Onze gemeente Nederweert is op dit moment volop bezig om vorm te geven aan de Omgevingsvisie. In de raadsvergadering van december wordt het ontwerp van deze omgevingsvisie vastgesteld. Hierbij is gezondheid met betrekking tot de Intensieve Veehouderij een belangrijk aspect.

In dit kader heeft de fractie JAN de volgende vragen:

  1. Hoe gaat de gemeente deze richtlijn implementeren in het huidige beleid?
  2. Worden de adviezen uit deze richtlijn allemaal overgenomen? Zo niet graag specificeren om welke reden een advies niet wordt overgenomen.
  3. Op welke wijze heeft uw College de GGD-richtlijn medische milieukunde: Veehouderij en gezondheid verwerkt in het ontwerp van de Omgevingsvisie die in de raadsvergadering van december wordt vastgesteld door de gemeenteraad?
  4. Op welke wijze heeft uw College deze GGD-richtlijn verwerkt in de evaluatie van de verordening geurhinder en veehouderij die in de raadsvergadering van december wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering?
  5. Gaat de gemeente in vergunningstrajecten die van invloed zijn op gevoelige bestemmingen voortaan altijd een advies op maat vragen bij de GGD?
  6. In hoeverre wordt een GGD advies meegewogen bij het al dan niet verstekken van vergunningen?
  7. Uit de evaluatie Geurhinder blijkt dat de gemeente Nederweert 5333 woningen heeft met een hogere achtergrond geurbelasting dan de gezondheidskundige advieswaarde van de GGD. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat dit aantal woningen met een matig tot slecht woon en leefklimaat snel gaat verminderen?
     

Met vriendelijke groet,

De Fractie JAN

Marcel Vossen, Kevin Bax, Carin Sieben , Peter van Lierop, Pascalle de Rooij

 

 

Publicatiedatum: 14 november 2020

>