Nederweert Logo JAN Nederweert

Begroting 2021: investering in de toekomst

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Nederweert een sluitende meerjarenbegroting (2021-2024), met een positief saldo, vastgesteld. Een mooi moment voor JAN-wethouder Carla Dieteren, die hiermee haar eerste meerjarenbegroting bekrachtigd zag worden. Ondanks de onzekere factoren, zoals de effecten van de corona-pandemie, kunnen we stellen dat Nederweert een financieel gezonde gemeente is. Wat JAN betreft investeert de gemeente dan ook op een verantwoorde manier in de toekomst, zodat Nederweert ook gezond blijft.

 


Coronacrisis
De coronacrisis is voelbaar in alle onderdelen van de samenleving. Inmiddels zijn we in een tweede golf beland en voorlopig zal het virus het leven van de Nederweertenaren nog wel even blijven beïnvloeden. JAN maakt zich grote zorgen over de kwetsbare groepen in de gemeenschap, die op dit moment hard worden geraakt door de effecten van de pandemie. Wat JAN betreft moet er dan ook extra oog zijn voor deze mensen. Daarnaast zijn er inwoners die vanwege corona hun baan verliezen en zelfs aanspraak moeten maken op bijstand. JAN heeft het College gevraagd om deze mensen niet in de kou te laten staan en vooral in deze tijd extra te ondersteunen. 

Aandacht voor laaggeletterdheid en vroegsignalering
Op verzoek van JAN schenkt het College de komende tijd nog meer aandacht aan laaggeletterdheid binnen de gemeente. Dit gaat namelijk vaak gepaard met armoede, eenzaamheid en verminderde gezondheid. JAN vindt het belangrijk dat dit zoveel mogelijk voorkomen wordt.

De ontwikkeling van het sociaal domein (waaronder welzijn, gezondheidszorg en opvoeding) is in volle gang en de komende jaren staan in het teken van verandering. De kosten hiervan stijgen en met name de jeugdzorg wordt steeds duurder. Door in te zetten op vroegsignalering en preventie kan er sneller op veranderingen worden ingespeeld, waardoor de kosten gedrukt kunnen worden. De afgelopen jaren heeft de gemeente Nederweert geld gereserveerd om deze ontwikkeling te kunnen bekostigen. Wat JAN betreft is dat heel verstandig geweest.

Aan de slag
Een aantal projecten is mede op verzoek van JAN versneld. Zo heeft het College ingestemd om nu al aan de slag te gaan met het voor fietsverkeer veiliger maken van wegen. Door rode markering aan te brengen op de fietsstroken op locaties in de kernen waar dat het meeste effect heeft.
Verder wordt in de Lochtstraat in Ospel het hemelwater alvast afgekoppeld van de riolering. Dit is namelijk een risico gebleken. En waarom zouden we hiermee wachten tot 2023, terwijl Ospel de meest kwetsbare kern in onze gemeente is voor klimaatverandering. Een motie van JAN hierover is gesteund door de voltallige gemeenteraad.

Budgetneutraal vergroenen
Het voorstel van JAN om het Raadhuisplein te vergroenen werd door de gemeenteraad omarmd. JAN vroeg het College om dit plein in overleg met de gebruikers budgetneutraal te vergroenen. Het plein oogt nu kaal en onaantrekkelijk. Het College werd uitgedaagd om hier zonder extra kosten een aantrekkelijkere ontmoetingsplek te realiseren voor de inwoners en bezoekers van Nederweert.

Coronaheldenbos
Naar aanleiding van een motie van D66 Nederweert, waarin ze vragen om coronahelden uit de gemeente in het zonnetje te zetten, heeft JAN het voorstel gedaan om samen met de inwoners een coronaheldenbos te planten. Dit als groeiend eerbetoon voor de vele vrijwilligers uit onze gemeenschap en als mooie blijk van dankbaarheid voor de helden die de samenleving draaiende houden in deze coronatijd.

 

Samen met JAN het verschil maken? Praat met ons mee of word lid! Stuur een mail naar info@jan-nederweert.nl.

 

Publicatiedatum: 07 november 2020

>