Nederweert Logo JAN Nederweert

Mogelijke openstelling Lambertustoren

Brede steun in raad voor onderzoek naar mogelijkheden

 
De restauratie van de Sint Lambertustoren in Nederweert is voltooid. De daken van de torenspitsen zijn vervangen, metsel- en voegwerk is waar nodig vervangen en de kerktoren is weer helemaal gereinigd. Hoe mooi zou het zijn als onze inwoners en bezoekers aan onze gemeente deze gerestaureerde toren vaker zouden kunnen beklimmen? JAN heeft al eerder het College van B&W opgeroepen om te zorgen dat deze kerktoren beter beveiligd is tegen een eventuele brand. Nu heeft JAN tijdens de begrotingsbehandeling verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om  de kerktoren open te kunnen stellen voor publiek. De gemeenteraad steunde unaniem het voorstel van JAN en we wachten de uitkomsten van het onderzoek af.
 

Verlichting in het buitengebied

Ook de veiligheid in het buitengebied had tijdens de begrotingsvergadering de aandacht van JAN. Via een breed gesteunde motie riep de fractie op om het komend jaar te bekijken op welke plekken in het buitengebied een betere verlichting resulteert in aanzienlijk veiligere verkeerssituaties. Fractievoorzitter Marcel Vossen: “We zien dat veel plekken in het buitengebied op dit moment slecht verlicht zijn. En het kan niet zo zijn dat een eerdere bezuiniging op verlichting ten koste gaat van de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid van onze inwoners . We zijn dan ook blij dat het College heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan.”
 

Aanpassen toeristenbelasting

We zijn als JAN erg tevreden dat Nederweert financieel gezond is en er wederom een sluitende begroting is vastgesteld met daarin vele investeringen voor 2020. Wat JAN echter opviel in de begroting is dat we in Nederweert al bijna 20 jaar hetzelfde tarief hanteren voor toeristenbelasting. Dit terwijl de belastingtarieven voor onze eigen inwoners wél jaarlijks worden geïndexeerd. Dit is voor JAN aanleiding om in de komende maand de tarieven in de regio eens te gaan vergelijken. De fractie komt bij behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van december met een voorstel om het tarief toeristenbelasting aan te passen. 
 

Publicatiedatum: 09 november 2019

>