Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over bescherming cultureel erfgoed

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.
 

Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake kerktorens gemeente Nederweert

 
Geacht College,
 
Op 15 april 2019 vond een verschrikkelijke gebeurtenis plaats. De Nôtre Dame in Parijs is voor een groot deel uitgebrand. Ook in Nederland werden de laatste jaren meerdere kerken getroffen door een verwoestende brand.  In de gemeente Nederweert kennen wij meerdere kerken. Deze kerken zijn belangrijke monumenten en maken deel uit van de identiteit van onze dorpskernen. Een van onze kerktorens, de toren van de Lambertuskerk, maakt zelfs deel uit van ons gemeentelijk logo. Op dit moment vindt er een grote restauratie plaats aan de Lambertuskerk. Bij restauratie werkzaamheden ontstaan vaker branden. Wij zijn benieuwd hoe ons cultureel erfgoed wordt beschermd tegen brand en andere incidenten.
 
De fractie JAN heeft in relatie tot de kerken enkele vragen:
  1. Hoe ziet het blusplan bij de gemeente en de veiligheidsdiensten eruit wanneer er brand ontstaat in een van onze kerken en hoe wordt rekening gehouden met de eventuele hoogte?
  2. In welke mate zijn ketenpartners en hulpdiensten opgeleid en beoefend in bestrijding van dit risico en bestaan er reeds operationele plannen om dit risico te bestrijden?
  3. Is er ook een evacuatieplan voor de omgeving (bij eventuele brand)? 
  4. Op welke wijze wordt er bij een brand of een andere reden rekening gehouden met eventueel instortingsgevaar van de kerktoren? Dit omdat enkele kerktorens ook omringd zijn door andere monumentale panden.
  5. Wordt er tijdens de restauratie van kerktorens (op dit moment de Lambertuskerk) ook rekening gehouden met eventueel brandgevaar en op welke wijze is hier in preventie over nagedacht? Ook aangeven hoe de uitvoerder van het restauratiewerk omgaat met brandveiligheid.
  6. Is de brandweer, los van de eerste vraag, toegerust (qua capaciteit materieel) op een brand in een van onze kerken?
  7. Wat is de maximale hoogte die de Nederweerter brandweer kan bedienen?
  8. Wat heeft uw College geregeld omtrent kerktorens en andere monumentale panden, mocht er een brand ontstaan?
  9. Zijn de kerken en andere monumentale panden voldoende verzekerd tegen brandschade?
  10. Zijn dit soort incidenten meegewogen bij de opstelling van het provinciaal risicoprofiel?
 
Met vriendelijke groet,
 
De Fractie JAN
 
Marcel Vossen, Carin Sieben , Peter van Lierop, Pascalle de Rooij en Kevin Bax
 

Publicatiedatum: 20 april 2019

>