Nederweert Logo JAN Nederweert

Bescherming cultureel erfgoed Nederweert

Op 15 april 2019 vond een verschrikkelijke gebeurtenis plaats. De Nôtre Dame in Parijs is voor een groot deel uitgebrand. Ook in Nederland werden de  laatste jaren meerdere kerken getroffen door een verwoestende brand. In de gemeente Nederweert kennen wij meerdere kerken.  Deze kerken zijn belangrijke monumenten en maken deel uit van de identiteit van onze dorpskernen. Een van onze kerktorens, de toren van de Lambertuskerk, maakt zelfs deel uit van ons gemeentelijk logo. Op dit moment vindt er een grote restauratie plaats aan deze Lambertuskerk. Bij restauratiewerkzaamheden is het risico op brand vele malen groter. Wij zijn benieuwd hoe ons cultureel erfgoed wordt beschermd tegen brand en hebben om deze reden vragen hierover gesteld aan het gemeentebestuur.
 

Maatregelen en risico’s

JAN is benieuwd hoe het blusplan bij de gemeente en de veiligheidsdiensten eruit ziet wanneer er brand zou ontstaan in een van onze kerken. Daarbij vragen wij ons af in hoeverre hierbij rekening wordt gehouden met de hoogte van het gebouw. Nederweert heeft al vele jaren een uitstekend brandweerkorps. Is dit korps en andere hulpdiensten ook in voldoende mate toegerust (qua materieel), opgeleid en beoefend in bestrijding van een eventuele brand in een van onze kerken?
 

Impact op de gemeenschap

Uit de recente gebeurtenissen blijkt wel dat de kans op brand in kerkgebouwen realistisch is. 
Mede vanwege het risico en de grote impact die een dergelijke brand zou hebben op de gemeenschap heeft JAN schriftelijke vragen gesteld aan ons gemeentebestuur. 
 

Publicatiedatum: 20 april 2019

>