Nederweert Logo JAN Nederweert

Bestemmingsplan Centrumlocatie Burg Hobusstraat

JAN vraagt zich af of de gemeente bij de ontwikkeling van het centrumplan wel een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de verschillende belangen die er spelen. We helpen een grote marktpartij Jan Linders nu bij het verbeteren van hun marktpositie en aan de andere kant benadelen we de ondernemers van Nederweert die nu gelegen zijn aan Lambertushof en Kerkstraat-Noord. Dit is oneerlijke concurrentie en hierdoor nemen we de bestaansmogelijkheden weg voor veel ondernemers die nu gevestigd zijn aan Lambertushof en Kerkstraat-Noord. We zien nu al dat panden rondom Burgemeester Hobusstraat verbouwd gaan worden en ingericht voor commerciële doeleinden. Kortom, de balans is zoekgeraakt en een sterfhuisconstructie is geboren. 
 

Onderzoek door de rekenkamercommissie

JAN heeft de rekenkamercommissie van de gemeente verzocht om het gehele proces rondom dit plan eens tegen het licht te houden en daarbij ook te beoordelen wat er gedaan wordt met het geld van onze inwoners. 
 

Hoogte van het gebouw

Veel inwoners zijn ook totaal niet tevreden over de bouwhoogte van dit plan dat één bouwlaag hoger wordt dan het naastgelegen Rabobankgebouw. Ook hier helpen we een ontwikkelaar om een plan rendabel te maken, maar vergeten daarbij dat dit ten koste gaat van datgeen onze inwoners willen.
Tot 2x toe heeft de fractie JAN een motie ingediend om de vijfde bouwlaag te schrappen. Maar helaas ziet de meerderheid van deze gemeenteraad dit anders en hebben wij (net als veel inwoners) hierbij het nakijken. 
 

Onder protest een stemverklaring afgegeven

Wij begrijpen dat het ook lastig is voor dit College. Je zult maar zo’n gedrocht van een plan erven vanuit het vorige College. Vanwege de juridische en financiële consequenties en de afspraken die eerder zijn gemaakt in het coalitieakkoord, heeft de fractie JAN onder protest ingestemd en een stemverklaring afgegeven. 

Publicatiedatum: 30 mei 2019

>