Nederweert Logo JAN Nederweert

Gemeenschapshuis Haazehoof wordt toekomstbestendig

Stichting MFA Haazehoof heeft bij de gemeente Nederweert een subsidieaanvraag ingediend voor het toekomstbestendig maken van gemeenschapshuis de Haaze-Hoof in Ospel. Volgens JAN is het ontzettend belangrijk dat gemeenschapshuizen in de kernen behouden kunnen blijven en is daarom erg blij met dit initiatief. De Haaze-Hoof is een thuisbasis voor vele verenigingen en organisaties. En om te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, is het van groot belang om nu te investeren.
 

Investeringssubsidie

De gevraagde investeringssubsidie voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden uit de subsidieverordening. En daarnaast heeft het College van B&W het ingediende financieringsvoorstel als de meerjarenbegroting als haalbaar beoordeeld. Volgens JAN is dat reden genoeg om in te kunnen stemmen met de aanvraag. Ook de Provincie Limburg is om subsidie gevraagd, voor hetzelfde bedrag als de gemeente. Wij gaan ervan uit dat na instemming van de gemeente ook de Provincie de subsidie gaat toekennen.
 

Toekomstbestendig

De stichting is van plan om met het subsidiegeld Haaze-Hoof - deels met behulp van vrijwilligers - te verbouwen tot een modern gemeenschapshuis. Hierdoor krijgt het gebouw een betere uitstraling en voldoet het aan de eisen van deze tijd. Gemeenteraadslid Carin Sieben geeft aan: “Een goed initiatief dat de leefbaarheid in Ospel zeker zal bevorderen. JAN wil gemeenschapshuizen in de kernen behouden en is bereid daarin te investeren.” 
 
 

Publicatiedatum: 05 februari 2019

>