Nederweert Logo JAN Nederweert

Centrumplan opnieuw aan de orde

Afgelopen raadsvergadering is het Centrumplan weer aan de orde gekomen. We nemen jullie graag mee in onze standpunten en inbreng tijdens deze vergadering op 20 november 2018.
 
Onze fractie JAN is altijd kritisch geweest op de invulling van het Centrumplan. Zo hebben wij op 22 april 2014 niet ingestemd met de ruimtelijke kaders van het plan, maar toen direct al aangegeven dat men wat JAN betreft pas met een plan naar de gemeenteraad kon komen als er sprake was van een bouwplan met minder bouwlagen.
 

kan het wel of niet vaststellen van het definitieve bestemmingsplan in 2019 nog iets veranderen?

Bij behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft JAN aangegeven dat wij door het vorige College voor het blok zijn gezet en dat we begrijpen dat door de te verwachte schadeclaims en het eventueel mislopen van Provinciale subsidie het mes op de keel staat. Ondanks dit feit blijven wij van mening dat dit plan slecht is voor Nederweert. De vorige coalitie heeft erg haar best gedaan om niet te luisteren en haar eigen zin door te drijven.
Wij vragen ons dan ook af wat de gevolgen zullen zijn voor Nederweert als we niet instemmen met het bestemmingsplan. We zullen als JAN deze afweging maken volgend jaar bij het vaststellen van het bestemmingsplan in 2019.
 

aandacht voor veilige Verkeersafwikkeling

Op aandringen van JAN heeft het College toegezegd om de planologische gevolgen van het plan voor het kruispunt Geenestraat/Raadhuisplein te gaan betrekken bij de verdere uitwerking van de verkeersafwikkeling in dit gebied. Wij verwachten namelijk een flinke toename van het verkeer in dit gebied, wat kan zorgen voor onveilige situaties. Mede daarom zijn we ook tevreden dat het College heeft toegezegd om dit verkeerspunt aan te gaan pakken.
 

Ontevreden over Bouwhoogte

JAN is (net als veel inwoners) totaal niet tevreden over de bouwhoogtes die zijn opgenomen in dit centrumplan. Nergens in Nederweert Centrum zijn eerder woningcomplexen toegestaan met vijf bouwlagen. Wij begrijpen dan ook niet waarom het vorige College heeft gekozen voor deze bouwhoogte van 22 meter, pal naast het gemeentehuis.
 
Wij vinden dat bij deze ontwikkelingen niet het financiële aspect, maar de ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt moet zijn. Wij hebben het College op 20 november dan ook opgeroepen om hierover opnieuw met de ontwikkelaar in overleg te gaan. Helaas vond de meerderheid van de gemeenteraad deze bouwhoogte geen probleem en stemden zij tegen onze motie, die erop gericht was om het bouwplan in hoogte aan te passen.
 

oproep: maak juridisch rapport openbaar!

JAN wil op een transparante wijze keuzes maken en zal daarom de gemeenteraad vragen om het vertrouwelijke juridische rapport openbaar te maken voor vaststelling van het definitieve bestemmingsplan.
 

Publicatiedatum: 23 november 2018

>