Nederweert Logo JAN Nederweert

Van Afval naar Grondstof

Inwoners centraal stellen bij de uitvoering van nieuw afvalbeleid

Het huidige contract voor de afvalinzameling in de gemeente Nederweert loopt af in 2019. Daarom is het goed om uitgangspunten vast te stellen voor een nieuwe wijze van afvalinzameling in Nederweert. JAN is voorstander van een circulaire recycling en vindt dat hierbij de inwoners als gebruiker centraal moeten worden gesteld. Het College van B&W heeft aangegeven de inwoners dan ook te betrekken bij de verdere uitwerking van dit afvalbeleid. 
 

Van Afval Naar Grondstof

Als we kijken naar hoe de situatie op dit moment is, zal het een hele uitdaging zijn om naar een circulaire economie te gaan. Het vraagt een hele andere kijk op afval. De vernieuwing hierbij zit ‘m in de eerste plaats in mensen. Voor de gewenste verandering van ‘afval weggooien’ naar het ‘teruggeven van grondstoffen’ is een andere mindset nodig van inwoners, werknemers en ondernemers. Daarom moet de mens in zijn kracht worden gezet en moet de gemeente inzetten  op gedragsverandering.
 

Voorbeelden in het land

In meerdere gemeentes in Nederland is helaas gebleken dat ambitieuze plannen - om met name het restafval streng te beperken - botsen met de inwoners. Het succes van een nieuwe vorm van afvalscheiding hangt voor een groot gedeelte af van de bereidheid van de inwoners. Daarom heeft JAN bij het College van B&W erop aangedrongen om de inwoners vooraf te betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsplan. De inwoners zijn nu namelijk gewend aan de huidige wijze van inzameling. En een verandering zoals verzamelen in twee afvalcontainers of aanbieden van restafval bij een gemeentelijke inzamelcontainer vraagt een extra inspanning van de inwoners. JAN vindt dan ook dat deze nieuwe werkwijze vooral samen met onze inwoners moet worden vormgegeven. Pas daarna kunnen we aan de slag met de doorvoering van belangrijke maatregelen wat betreft afval scheiden.
 

Duurzaamheid

Het mag duidelijk zijn dat duurzaamheid ook op het gebied van afval bij JAN hoog in het vaandel staat. Om de hoge ambities te verwezenlijken is het betrekken van de inwoners en bedrijven op dit onderwerp cruciaal. Een lokaal circulaire economie wordt immers gebouwd door eigen mensen!
 

Publicatiedatum: 14 oktober 2018

>