Nederweert Logo JAN Nederweert

Realisatie veilige verkeersverbinding De Peel

De fractie JAN heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 4 september een motie ingediend, waarin het College van B&W van de gemeente Nederweert wordt opgeroepen om een veilige verkeersverbinding voor langzaam verkeer naar Buitencentrum De Pelen op te nemen in het mobiliteitsplan. Deze motie is aangenomen.
 
Veel mensen die te voet, per fiets of scootmobiel naar Buitencentrum De Pelen komen vinden de route erheen onveilig. Omdat er nu een fietsverbinding aan de rand van de Groote Peel (traject Mussenbaan tussen Moostdijk en Kokmeeuwweg) gerealiseerd gaat worden, vindt de fractie JAN dat ook de verbinding van Ospeldijk naar het bezoekerscentrum moet worden verbeterd.
 
In het coalitieprogramma 2018-2022 is het plan al opgenomen om een mobiliteitsplan uit te werken waarbij de verkeersveiligheid voorop staat, zoals het creëren van veilige fietsverbindingen voor recreatie. JAN vindt dit initiatief daar goed in passen en heeft het College van B&W verzocht om hierover in gesprek te gaan met de Dorpsraad Ospeldijk, het gehandicaptenplatform Nederweert, de Fietsersbond en Staatsbosbeheer.
 
De door JAN ingediende motie werd breed ondersteund door alle partijen in de gemeenteraad en wordt nu dus meegenomen in het nog op te stellen mobiliteitsplan.
 

Publicatiedatum: 05 september 2018

>