Nederweert Logo JAN Nederweert

Concept coalitieakkoord 2018-2022

Onder leiding van informateur Carla Dieteren hebben de onderhandelaars van JAN, Nederweert Anders en D66 een concept coalitieakkoord opgesteld.
 
Er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ook bij de verdere uitwerking veel ruimte is voor inbreng vanuit de samenleving. Er zijn vijf kernwaarden vastgesteld die centraal worden gesteld bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Dit zijn: gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, gelijke kansen voor alle inwoners en investeringen moeten in het belang zijn van de toekomst van onze jeugd.
 
De komende dagen zullen alle onderhandelaars in gesprek gaan met de eigen achterban over het akkoord. Maandag 11 juni worden de uitkomsten hiervan in een openbare vergadering teruggekoppeld. Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start om 20:45 uur. Iedereen is daarbij welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.
 
Het concept coalitieakkoord is hier te vinden.

Publicatiedatum: 07 juni 2018

>