Nederweert Logo JAN Nederweert

Constructieve start coalitieonderhandelingen

Op vrijdag 11 mei hebben de eerste coalitieonderhandelingen plaatsgevonden van JAN, Nederweert Anders en D66. Deze politieke partijen willen een programma op hoofdlijnen samenstellen zodat er in de uitwerking voldoende ruimte is voor samenwerking en co-creatie met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere politieke partijen in de gemeenteraad. Gesproken is over het belang en de invulling van de bestuursstijl van een nieuw college.  Genoemd en uitgewerkt zijn de begrippen transparantie, samenwerking en verbinding met andere partners en op welke wijze partijen inwoners centraal willen stellen bij het formuleren en uitvoeren van plannen. Op inhoud zijn vooralsnog als hoofdthema’s genoemd: gezondheid, duurzaamheid, buitengebied in balans, armoede, veiligheid, omgevingsvisie en passende voorzieningen voor de toekomst. Besproken zijn onder meer de dossiers Randweg, Centrumplan en Buitengebied en afgesproken is dat op korte termijn een verdere verdieping plaatsvindt samen met management en medewerkers van de gemeente. Die verdieping zal in beslotenheid plaatsvinden.
 
De onderhandelingen van vrijdag 11 mei vonden plaats tijdens een openbare bijeenkomst. Na elke inhoudelijke ronde konden bezoekers vragen stellen en input geven die de drie partijen vervolgens meenamen in hun gesprek aan tafel. De aanwezigen gaven aan de wijze waarop ze bijdragen konden leveren zeer te waarderen en dat hen dit vertrouwen geeft voor de samenwerking in de toekomst. 
 
De daaropvolgende openbare bijeenkomst vond plaats op zaterdagmiddag 19 mei in gemeenschapshuis De Pinnenhof. 
 
Volg hier het verloop van de besprekingen aan de hand van de volgende verslagen:
 

Publicatiedatum: 23 mei 2018

>