Nederweert Logo JAN Nederweert

Installatie nieuwe fractie JAN

Vanavond zijn onze nieuwe raadsleden geïnstalleerd! Wij feliciteren Henk Cuijpers, Marcel Vossen, Carin Sieben, Peter van Lierop en Kevin Bax met hun zetel namens JAN in de gemeenteraad van Nederweert. We hebben er alle vertrouwen in dat zij Nederweert en onze partij goed zullen vertegenwoordigen.
 
Aansluitend aan de installatie werden tijdens een openbare bijeenkomst de bevindingen van de eerste verkennende ronde voor een te vormen coalitie en het vervolg hiervan besproken.
 
JAN vindt het belangrijk dat er een openbare bijeenkomst plaatsvindt. Niet alleen vanwege transparantie, maar ook als een gezamenlijke start van de partijen aan een nieuw meerjarenprogramma voor Nederweert. Wij gaan voor een voortvarend maar zorgvuldig proces. Waarbij niet de 'poppetjes', maar de aanpak van onderwerpen die van belang zijn voor Nederweert voorop staan!

Publicatiedatum: 29 maart 2018

>