Nederweert Logo JAN Nederweert

Een goed gesprek met de fractie JAN

Ondanks de drukke verkiezingsperiode maken de vier huidige verkiesbare fractieleden van JAN graag even tijd voor een goed gesprek. Met een dampende kop koffie in de hand wordt er onderling veel gelachen. De sfeer is goed, zoals altijd binnen de fractie, zo geven de fractieleden aan. Tijd om eens te polsen hoe Henk Cuijpers, Marcel Vossen, Carin Sieben en Peter van Lierop deze verkiezingsperiode ervaren. En tijd om terug te blikken op de afgelopen vier jaar in de oppositierol.  
 

Belangrijkste verkiezingspunten volgens de fractie

JAN heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma opgesteld. Op de vraag wat de fractieleden het belangrijkste punt vinden uit het programma komt meteen een antwoord van Henk Cuijpers. “Dat zijn er een aantal. Het behoud van gemeenschapshuizen in alle kernen bijvoorbeeld. En een goed armoede- en minimabeleid vinden we belangrijk. Maar voor mij is het belangrijkste punt het oplossen van de verkeersknelpunten op de huidige N266 en N275.” Dit laatste beaamt Peter van Lierop: “Dit ben ik helemaal met Henk eens. Zo wordt de doorstroming verbeterd en dit komt dan de bereikbaarheid van Nederweert vanzelf ten goede.” Daarnaast vindt Peter het belangrijk dat er voldoende starterswoningen voor jongeren en zorgwoningen voor senioren zijn in Nederweert.  
 
Voor Marcel Vossen is het belangrijk dat de veestapel en milieudruk in het buitengebied vermindert. “Omdat de gezondheid van mensen voor mij het allerbelangrijkste is. En wij in een welvarend land als Nederland de zorgplicht hebben om onze inwoners te beschermen,” geeft Marcel aan. “De komende tijd is het belangrijk dat de inwoners van Nederweert nauw betrokken worden bij het opstellen van de Omgevingsvisie als onderdeel van de Omgevingswet. Deze moet ervoor gaan zorgen dat we een gezonde en veilige leefomgeving kunnen creëren. En juist dáár liggen grote kansen om wensen van zowel de inwoners als de ondernemers in te vullen.”
Carin Sieben vindt het belangrijk dat de Haaze-hoof blijft bestaan. “Omdat zoveel inwoners hier gebruik van maken. Maar het kan veel beter benut worden voor de verschillende doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld voor jongeren; waarom zouden we hier niet een jongerencentrum in kunnen realiseren? Combineer dit met activiteiten voor ouderen en mix deze doelgroepen. Jongeren kunnen veel leren van ouderen, maar andersom ook!”
 

Goed tegenwicht geboden in de oppositie 

“Als oppositiepartij hebben we keihard gewerkt de afgelopen vier jaar. En gelukkig hebben we verschillende voorstellen van onze fractie door de raad gekregen,” vervolgt Henk Cuijpers. Carin vult aan: “Ik ben er trots op dat wij met de fractie JAN toch een discussie op gang hebben weten te brengen over het project Randweg. En dat wij de steun krijgen van de inwoners van Nederweert. Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat wij er staan voor onze inwoners!” Peter knikt instemmend: “Dit is een onderwerp waar we als totale fractie keihard aan gewerkt hebben.” 
 
Marcel is het met Henk eens dat JAN een goed tegenwicht heeft geboden. “Alleen jammer dat de coalitiepartijen niet doorpakken en dat Nederweert vier jaar heeft stilgestaan. Tja, besturen is ook een vak...,” merkt Marcel op. “Het was soms best wel lastig om de inwoners te blijven overtuigen dat na regen ook zonneschijn komt. De besluitvorming rondom het project Randweg, de milieudruk in het buitengebied, het centrumplan en overlastgevende bedrijven brengt veel onrust in onze samenleving.”
 

Geweldige fijne band binnen de partij

De vier fractieleden zijn het roerend met elkaar eens als ze het over de onderlinge band binnen de partij hebben. “De fractie en steunfractie steunen elkaar en komen altijd tot een gezamenlijke mening.” Henk: “Daarnaast hebben we een bestuur en leden die altijd met ons meedenken en dat is geweldig!”  De verkiezingstijd is altijd een spannende en enorm drukke periode. Maar de verkiezingsperiode laat volgens Peter ook zien wat voor een hechte en warme club JAN is. “Waar we met mensen werken die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Dit alles maakt mij een trots JAN-lid,” aldus Peter.
 

Oplossing als JAN in de coalitie komt

De koffie is inmiddels op en het interview loopt op zijn einde. Het was een goed gesprek. Lijsttrekker Henk Cuijpers besluit het gesprek met een vooruitblik op de komende tijd. “Er zijn nog zoveel uitdagingen en lopende dossiers binnen de gemeente Nederweert, waarvoor een oplossing zal gaan komen als JAN in de coalitie komt. Hier ben ik van overtuigd. We hebben een geweldig verkiezingsprogramma en daarom zal ik zoveel mogelijk mensen overtuigen dat ze 21 maart op JAN moeten stemmen. De enige echte Nederweerter partij, die altijd klaar staat, spreekt en luistert naar de mensen.”
 
Van links naar rechts: Peter van Lierop, Carin Sieben, Marcel Vossen en Henk Cuijpers

Publicatiedatum: 14 maart 2018

>