Nederweert Logo JAN Nederweert

Nederweert krijgt geen stemwijzer

Het is ongelooflijk, maar Nederweert krijgt geen stemhulp. Waar JAN dit heel graag had willen realiseren voor de inwoners van Nederweert, stemde de fractie CDA vanavond als enige partij tegen tijdens de raadsvergadering. En aangezien tijdens de vergadering werd gesteld dat het van belang is dat ALLE partijen zouden instemmen voor een stemwijzer, is deze nu helaas van de baan.
 
In september diende JAN samen met de PVDA een initiatiefvoorstel in, om een Kieswijzer op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Om zo de inwoners op een objectieve manier een goede keuze te laten maken voor de partij die hun belangen het beste vertegenwoordigt. Toen al werd dit voorstel om financiële redenen van tafel geveegd door de coalitiepartijen. Hierop hebben de vastgoedeigenaren van Nederweert aangeboden om de Stemwijzer te bekostigen. Een mooi initiatief! Maar burgemeester Evers greep in en deed eigenhandig hetzelfde voorstel als dat JAN en PVDA in september al deden. Met het verschil dat hij nu gemeentelijk budget wilde gebruiken dat over was gebleven na de landelijke verkiezingen in 2017. Dit voorstel kon op een meerderheid rekenen in de raad.
 
Maar helaas, het CDA stemde tegen en daardoor is de stemhulp van de baan. De burgemeester vond dit een opmerkelijk raadsbesluit en gaf aan dat het voor hem de eerste keer was dat een besluit democratisch (door de meerderheid) is aangenomen, maar niet wordt uitgevoerd. JAN betreurt deze gang van zaken en had dit voor de inwoners van Nederweert heel graag anders gezien.
 

Publicatiedatum: 19 december 2017

>