Nederweert Logo JAN Nederweert

Lambertushof mag niet dupe worden van plan Wijen

Het centrum van Nederweert is al jaren een veelbesproken onderwerp. Tijdens de laatste raadsvergadering werd uitgebreid stilgestaan bij wéér nieuwe informatie van het College en de huuropzegging van Jan Linders welke kan leiden tot leegstand aan Lambertushof. Nu staat de pandeigenaar voor de schijnbaar onmogelijke taak om vóór 1 juli een vergunningsaanvraag voor een herontwikkeling van de supermarkt in te dienen, die aan alle formele voorwaarden voldoet. Natuurlijk goed om de vaart erin te houden, maar wat betekent dit voor het centrum van Nederweert?
 
Bij de vaststelling van de detailhandelsvisie in 2015 heeft JAN aangegeven met de ontwikkeling van de locatie Wijen te willen wachten en voorrang te geven aan de ontwikkeling van Lambertushof. Op dat moment stemden de coalitiepartijen hier niet mee in. Zij gaven prioriteit aan het uitwerken van een plan bij Wijen, pal naast het gemeentehuis. Gevolg hiervan is dat er nu een vijfde supermarktlocatie wordt ontwikkeld, waarvoor op dit moment geen marktruimte is.
 
Wat JAN betreft mag Lambertushof niet de dupe worden van het plan bij Wijen. Nu supermarkt Jan Linders de huur heeft opgezegd, omdat ze zich willen vestigen in het nieuwe pand bij Wijen, is het maar de vraag wat nu nog de toekomst van Lambertushof is. Het College zet nu de pandeigenaar onder druk om vóór 1 juli 2017 een vergunningsaanvraag in te dienen voor uitbreiding van het pand waarin nu Jan Linders is gevestigd. Lukt hem dit niet, dan is het maar de vraag wat de gevolgen hiervan zijn voor het behouden van een supermarkt aan Lambertushof. 
 
JAN vindt het belangrijk dat Lambertushof levensvatbaar blijft en zal er alles aan doen om de herontwikkeling van Lambertushof van de grond te krijgen. 
 

Publicatiedatum: 08 april 2017

>