Nederweert Logo JAN Nederweert

Kritisch over rol gemeente bij aanpak fijnstof

Op 9 november heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapportage Luchtkwaliteit gepubliceerd waaruit blijkt dat Nederweert erg hoog scoort ten aanzien van de uitstoot van fijnstof. Met name de vele (pluim)veehouderijen zorgen voor een significante bijdrage aan de te hoge concentraties fijnstof.
Al enkele jaren is Nederweert de koploper van Nederland met veehouderijen die de norm voor fijnstof overschrijden. In 2013 heeft de gemeenteraad een gebiedsgericht plan van aanpak vastgesteld om de concentratie fijnstof in de gemeente te verlagen. Ondanks dit plan laten de jaarlijkse metingen geen daling zien en de verwachting richting 2020 is dat de concentratie fijnstof ook niet af gaat nemen. JAN vindt dat de gemeente een belangrijke rol vervult bij de aanpak van de fijnstofuitstoot door veehouderijen en eist dat er maatregelen genomen worden. 
 
De fractie JAN heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Publicatiedatum: 17 november 2016

>