Nederweert Logo JAN Nederweert

Grote vraagtekens bij financiele gezondheid

Vanavond, tijdens de Algemene beschouwingen voor de Programmabegroting 2017-2020, heeft de fractie van JAN flink uitgehaald naar het College van B&W in Nederweert. Zoals mensen van de partij JAN gewend zijn, is de fractie altijd zeer gebrand en alert op financiën en de daarbij behorende uitvoering van de verschillende programma’s. Vandaar ook deze keer een kritische bijdrage aan de Algemene beschouwingen. 
 
 
Fractievoorzitter Henk Cuijpers vroeg zich hardop af of de titel van de begroting 2017-2020 - ‘Nederweert, zichtbaar bezig met zijn toekomst’ - wel de lading dekt. Want wat ziet de gemeenteraad er nou eigenlijk van dat het College ook daadwerkelijk bezig is met de toekomst? "Constant blijven we discussiëren over dezelfde majeure projecten en daarbij wordt de ene na de andere verandering opgevoerd door dit College om een project maar te kunnen blijven verantwoorden. Goede voorbeelden hiervan zijn het Centrumplan, de Randweg en de  Kanaalzone. Het ene na het andere onderzoek wordt gedaan en daadwerkelijk levert het allemaal niets op, want we gaan toch gewoon door op de ingeslagen weg. Het vertrouwen in een juiste afspiegeling naar de raad hierin, is voor ons als fractie tot een nulpunt gedaald", aldus Cuijpers.
 
Waar het College aangeeft als gemeente financieel gezond te zijn, zet de fractie daar ook grote vraagtekens bij. Zeker als het gaat over Sociaal domein en zorg, leefbaarheid, de Randweg, de Kanaalzone, het Masterplan-Centrumplan, Buitengebied, gevolgen van Buig, enzovoorts. Projecten waar de gemeente Nederweert wel degelijk grote financiële risico’s loopt en dat baart JAN grote zorgen. "Het zou wel eens op een andere toekomst kunnen uitdraaien,  dan dit College in haar dromen bedenkt", waarschuwt de fractievoorzitter van JAN.
 
De volledige inbreng van de fractie JAN tijdens de Algemene beschouwingen van vanavond, kunt u teruglezen op onze website.

Publicatiedatum: 01 november 2016

>