Nederweert Logo JAN Nederweert

Buurtdialoog vraagt om onafhankelijke begeleiding

Motie JAN aangenomen

 
In 2013 heeft de gemeenteraad van Nederweert het plan van aanpak voor het majeure programma Buitengebied in Balans vastgesteld. Nu - 3 jaar later - blijkt uit leerervaringen dat er geen vast aanspreekpunt is voor de ondernemers, burgers en de organisatie bij ontwikkelingen in de agrarische sector. JAN heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september door middel van een motie het College van B&W verzocht een voorstel te laten formuleren met handvatten voor een betere dialoog en daarbij een belangrijke rol voor de bedrijfscontactfunctionaris. Dit voorstel werd door de gehele raad ondersteund.
 

Vergunningen en dialoog

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf gelegen aan de Eindhovensebaan 9c. JAN constateert dat dit bedrijf in november 2013 een vergunning heeft gekregen voor vestiging van een nieuw bedrijf met in totaal 154.000 leghennen. Nu nog geen drie jaar later wordt een aanvraag voorgelegd voor uitbreiding naar 231.000 leghennen. Omwonenden van megabedrijven als deze kunnen, ondanks moderne luchtwassers, tóch te maken krijgen met een merkbare toename van milieuhinder. Uit het betreffende verslag van de buurtdialoog kunnen we nu weinig opmaken. Dit is namelijk geschreven door de ondernemer zelf en de rol van de gemeente wordt hierbij gemist. Het zou volgens JAN goed zijn als in de toekomst een bedrijfscontactfunctionaris betrokken is bij dit soort vergunningstrajecten, die bewaakt dat alle partijen voldoende inbreng hebben en er ook echt een dialoog wordt gevoerd. De fractie JAN ontvangt namelijk berichten dat bij dergelijke processen vaak eenzijdig wordt gekeken en de realiteit niet altijd goed wordt weergegeven. Ook worden door ondernemers niet altijd alle omwonenden uitgenodigd of alle informatie verstrekt. In sommige situatie wordt er zelfs geen dialoog gevoerd tussen de ondernemer en omwonenden.
 

Verbeteren communicatie

JAN heeft daarom voorgesteld om kaders op te stellen waaraan een dialoog moet voldoen en om een bedrijfscontactfunctionaris aan te stellen, die zorgt dat dergelijke trajecten volgens de gestelde kaders verloopt en een onpartijdig verslag wordt opgesteld.
In de dialoog met de betrokken partijen is een belangrijke stimulerende, verbindende en faciliterende rol weggelegd voor de gemeente. Communicatie tussen de overheid, burger en ondernemer moet op dit vlak verbeteren. Voor een succesvolle aanpak is het inzetten van onafhankelijke procesbegeleiding wat de fractie JAN betreft vereist. JAN is van mening dat hierdoor weer een belangrijke stap is gezet naar een betere balans in ons mooie buitengebied.
 

Publicatiedatum: 02 oktober 2016

>