Nederweert Logo JAN Nederweert

Verband veehouderijen en verlaagde longfunctie

Tijdens de raadsvergadering van 27 september heeft de gemeenteraad van Nederweert het onderzoeksrapport Intensieve Veehouderij en de gezondheid van omwonenden besproken.
Nu wetenschappelijk is aangetoond dat er een onomstotelijk verband is tussen de Intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden is het hoog tijd om maatregelen te nemen.
Mensen die in de buurt wonen van een boerderij blijken namelijk vaker ernstige luchtwegklachten te hebben en er komen bij deze groep mensen meer longontstekingen voor. De fractie JAN heeft voorgesteld om maatregelen te nemen in de sfeer van vergunningverlening en urgentiegebieden aan te wijzen om de overschrijdingen op het gebied van fijnstof vanuit de veehouderij terug te dringen. Het College van B&W ondersteunt dit voorstel en werkt dit verder uit.
 

Positieve gevolgen strengere normen nog niet voldoende

De gemeenteraad heeft ook de evaluatie van de geurverordening besproken. Met het vaststellen van eigen normen kunnen we als gemeente extra sturen op het aantal geurgehinderden, de groei van de intensieve veehouderijen en de ruimtelijke ontwikkelingen. Uit de evaluatie blijkt dat de strengere normen die we in 2013 als raad hebben vastgesteld in ieder geval positief hebben uitgepakt. Echter blijkt ook uit de evaluatie dat de geurbelasting en geuremissie op een aantal locaties binnen onze gemeente nog steeds toeneemt en dat er te veel hoge geurpieken in het buitengebied zijn ten noorden van Nederweert, Ospel en Budschop. Dit is ook het gebied waar sprake is van te hoge fijnstofbelasting uit de veehouderij. 
 

Extra scenario’s

Op advies van Bureau Arcadis worden door het College van B&W extra scenario’s doorberekend, welke moeten leiden tot een lagere geurbelasting. Aanvullend hierop heeft de fractie JAN het College verzocht om extra door te laten rekenen wat de gevolgen zijn van strengere normen voor afstanden van woningen nabij een veehouderij. De wethouder heeft toegezegd dit te laten onderzoeken.
 
JAN is benieuwd naar de daadwerkelijke raadsvoorstellen met betrekking tot geurnormering en vindt dat gezien de huidige overbelasting de lokale regelgeving nog verder aangescherpt mag worden.
 

Publicatiedatum: 02 oktober 2016

>