Nederweert Logo JAN Nederweert

Vraagtekens bij voorstel bouw brandweerkazerne

Op 9 augustus heeft de gemeenteraad in haar zomerreces een brief ontvangen van Burgemeester Evers met daarin het voorstel voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan een locatie nabij de randweg richting de rotonde Nederweert-Eind. Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders hier al positief op gereageerd en is als voorlopig uitgangspunt gekozen voor een constructie waarbij de Veiligheidsregio de kazerne van de gemeente Nederweert gaat huren.
 
Ondanks dat Veiligheid altijd voorop staat en de fractie JAN de Nederweerter brandweer en haar vrijwilligers een warm hart toe te draagt, vindt de fractie het vreemd dat het College de gemeenteraad niet eerder heeft betrokken bij het plan voor de bouw van een nieuwe kazerne. Tijdens de gemeenteraadsvergadering in december 2015 werd namelijk door het College en de regionale Brandweer nog aangegeven dat het niet wenselijk was om op dit moment de brandweerkazerne te verplaatsen. De mate van overschrijding van de opkomsttijden was namelijk gering. Daarnaast werd aangegeven dat het realiseren van het gewenste dekkingspercentage van 50%  alleen haalbaar is als de huidige brandweerkazerne zou worden verplaatst naar een locatie op/nabij de Hulsenweg.
 
Over deze ontwikkelingen heeft de fractie JAN de volgende schriftelijke vragen gesteld.
 

Publicatiedatum: 27 september 2016

>