Nederweert Logo JAN Nederweert

Provinciale commissie kritisch over Randweg N266

Op vrijdag 1 april sprak de fractie JAN tijdens de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid bij de Provincie Limburg haar verontrusting uit over de voortgang van het project Randweg N266 in Nederweert. Aan de ene kant zijn nut en noodzaak nog altijd niet aangetoond. En aan de andere kant dreigen de kosten het taakstellende budget van 20 miljoen euro drastisch te overschrijden. Dit leidde tot een interessante, inhoudelijke discussie tussen de diverse partijen. Terecht werden er pittige vragen gesteld. Is er wel draagvlak voor dit project? Wie voert de regie en wie draait uiteindelijk op voor de kosten? Duidelijk is dat hier binnen de statenfracties (en Nederweert) het laatste woord nog niet over is gezegd! 

Tijdens de vergadering van Provinciale Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid werd gesproken over de voortgang van het project Randweg N266. Ook de Commissie is verontrust over de onduidelijkheid van de kosten die de aanleg met zich meebrengen. Zo zal er een onvermijdelijke kostenoverschrijding plaatsvinden van het taakstellend budget en is de versobering reeds ingezet die onder meer ten koste gaat van de verkeersveiligheid. De Commissie was ook kritisch over het feit dat alles mooi wordt geschetst, maar er geen draagvlak is zoals bleek door de inbreng van de Alliantie van Stakeholders. 
 
JAN heeft reeds in 2014 aangegeven geen nut en noodzaak te zien in de reden waarom deze Randweg moet worden aangelegd dwars door het buitengebied van Nederweert. De fractie heeft mede om deze reden de Statencommissie toegesproken en ook aangegeven het vreemd te vinden dat het project niet wordt gestopt nu blijkt dat ook de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken een negatief advies heeft gegeven. Kennelijk heeft het College van B&W van Nederweert het Provinciaal advies vertaald in het doorvoeren van een nieuwe gebiedsontwikkeling rondom de Kanaalzone. Dit, zonder dat de gemeenteraad hierom heeft gevraagd of een kader heeft gesteld. Het verbaast JAN dan ook dat op 31 maart aan de Nederweerter inwoners wordt gevraagd om mee invulling te geven aan dit nieuwe project waarvan de kosten voor de gemeente worden ingeschat op 4,5 miljoen euro.
 
Naar aanleiding van de vergadering van de Statencommissie heeft de fractie JAN aan het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over het project Randweg N266 en het project Gebiedsontwikkeling Kanaalzone. 
 

Publicatiedatum: 03 april 2016

>