Nederweert Logo JAN Nederweert

Ook in 2016 blijven er zorgen om luchtkwaliteit

Initiatiefvoorstel JAN niet gesteund

 
Al jaren wordt binnen de gemeente Nederweert de maatschappelijke discussie gevoerd over de intensieve veehouderij. Op dit moment werkt de gemeente dan ook aan de ontwikkeling van een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied, waarin onder meer de uitbreidingsruimte van agrarische bedrijven wordt geregeld. Totdat de kaders voor dit nieuwe bestemmingsplan worden vastgesteld, wil JAN door middel van een voorbereidingsbesluit voorkomen dat er allerlei aanvragen voor uitbreiding van veehouderijen worden toegekend. In december 2015 heeft de fractie JAN hiervoor dan ook een initiatiefvoorstel ingediend. Helaas steunden het College van B&W en de coalitiepartijen CDA en VVD het initiatiefvoorstel van JAN niet. Dit betekent dat agrarische ondernemers een voorschot kunnen nemen op de nieuwe regels en ongeremd uitbreidingsaanvragen in kunnen dienen, die ook moeten worden toegekend dankzij de huidige soepele regels. Hierdoor zal ook het nieuwe bestemmingsplan op voorhand niet gaan bijdragen aan grote verbeteringen op het gebied van luchtkwaliteit in Nederweert. Een gemiste kans!
 

Geurverordening

Daarnaast heeft JAN ook voorgesteld om door middel van een aanhoudingsbesluit de huidige geurnormen nog eens extra onder de loep te nemen. Vaak zegt de wethouder namelijk dat hij geen wettelijke mogelijkheden heeft om bedrijfsuitbreidingen te beperken. Maar het aanpassen van de geurnormen biedt wel degelijk de mogelijkheid om uitbreidingen op overbelaste locaties in Nederweert tegen te gaan. 
 

Toekomstig beleid en daadkracht

Nederweert staat in Nederland op de eerste plaats waar het gaat om te hoge fijnstofconcentraties. Naast verkeer en industrie levert vooral het groot aantal (pluim)veehouderijen deze nummer 1 plek op. Het College van B&W  blijft echter maar vergunningen verstrekken en maatregelen hebben tot nu toe geheel niet bijgedragen aan lagere fijnstofconcentraties. De noodzaak is hoog voor maatregelen tegen luchtverontreiniging en de daarbij behorende schadelijke gezondheidsgevolgen voor de inwoners. Jammer dat het de coalitiepartijen en gemeentebestuur ontbreekt aan moed en daadkracht om werkelijk iets te doen aan de overbelasting van fijnstof en geur in veel gebieden binnen onze gemeente. 
  
 

Publicatiedatum: 08 januari 2016

>