Nederweert Logo JAN Nederweert

JAN komt op voor burgerbelangen bij aanleg N266

Afgelopen dinsdag 14 juli heeft de gemeenteraad haar mening kenbaar gemaakt over het plan van aanpak voor de Randweg N266. Hierin staat op welke wijze het voorkeursalternatief in een structuurvisie wordt verankerd. JAN stelde al eerder vast dat ‘nut en noodzaak’ van een Randweg niet zijn aangetoond en blijft zich daarom inzetten tegen de Randweg. Daarnaast wil JAN voorkomen dat inwoners en ondernemers in de problemen komen bij een aanleg van de Randweg.  JAN vindt bovendien dat het College van B&W de kosten van de Randweg inzichtelijk en transparant aan de gemeenteraad moet voorleggen. 
 

Voorstellen JAN

JAN komt op voor de belangen van burgers die door de eventuele Randweg in de problemen komen. Daarom heeft JAN aan het College gevraagd met inwoners en ondernemers die in de knel komen in overleg te gaan vóórdat het verkeersmodel wordt gemaakt. Sturen aan de voorkant is immers beter dan corrigeren aan de achterkant en kan extra kosten voorkomen. Bovendien heeft JAN voorgesteld in de prioritering van het gemeentelijk budget van 5 miljoen euro voor de Randweg, voorrang te geven aan het oplossen van knelpunten van inwoners en ondernemers.  De hierover door JAN ingediende moties werden tijdens de raadsvergadering zonder goede inhoudelijke argumenten door de andere partijen weggestemd. 
 

Belang inwoners voorop?

De knelpunten van inwoners bij aanleg van de Randweg behoren volgens het College van B&W niet tot de scope van het plan van aanpak voor de Randweg N266. Daarin past alleen wat wettelijk geregeld moet worden om de Randweg mogelijk te maken.  Zo behoren bijvoorbeeld de door de gemeenteraad in oktober 2014 aangenomen moties om de verkeersveiligheid te garanderen, verrassend genoeg niet tot die scope. Deze worden door het College van B&W beschouwd als ‘wensen’. En dat betekent dat daarmee vooralsnog geen rekening gehouden wordt in het taakstellend budget van 5 miljoen euro. JAN vreest dat inwoners door het College van B&W en andere partijen een 'wortel' is voorgehouden om vervolgens van een koude kermis thuis te komen. Ook wordt geen rekening gehouden met kosten voor knelpunten van andere inwoners.
 

Maximale financiële bijdrage Nederweert ligt vast

De gemeenteraad heeft afgesproken dat Nederweert maximaal 5 miljoen euro aan de Randweg zal uitgeven. JAN zal de andere partijen aan deze afspraak houden: als de kosten van de Randweg  voor Nederweert hoger zijn dan 5 miljoen euro, dan kan de Randweg niet doorgaan! JAN heeft het College van B&W gevraagd om regelmatig een kostenoverzicht van de Randweg voor te leggen. Dit om te kunnen beoordelen of inderdaad alle kosten die op de Randweg betrekking hebben, ten laste van de Randweg worden gebracht. JAN ziet erop toe dat niet op een creatieve wijze middelen uit ander potten voor de Randweg worden ingezet, en daarmee op ondoorzichtige wijze meer dan de maximaal afgesproken 5 miljoen euro aan de Randweg wordt uitgegeven. Overigens verwacht JAN dat sprake zal zijn van een flinke budgetoverschrijding.  JAN blijft dit dossier daarom kritisch volgen.
 

Publicatiedatum: 20 juli 2015

>