Nederweert Logo JAN Nederweert

Ledenvergadering 8 juni 2015

Het bestuur nodigt haar leden en achterban van harte uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op maandag 8 juni: 
 
Locatie:        Café-Zaal De Schans te Budschop, Nederweert
Aanvang:     19.30 uur
 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
 
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag vergadering van 20 april 2015
  5. Bestuurszaken
  6. Ingezonden brief m.b.t. Randweg
  7. Mededelingen van de fractie
  8. Bespreken agenda Raadsvergadering 9 juni 2015
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
 
 
 

Publicatiedatum: 06 juni 2015

>