Nederweert Logo JAN Nederweert

Woont u in Nederweert?

En is de Randweg niet uw zorg? Toch wel! Omdat op dit moment nog niet duidelijk is wat het voorkeurstracé van het College van B&W precies gaat kosten, is het maar de vraag of het binnen het budget blijft. De meerderheid van de gemeenteraad heeft op 3 september 2013 ingestemd met een bijdrage van vijf miljoen euro, terwijl JAN vasthield aan de eerdere vastgestelde bijdrage van maximaal vier miljoen euro. Vijf miljoen euro betekent ongeveer € 300,- per inwoner. 

 
Daarom moet volgens JAN van tevoren duidelijk zijn dat er geen kostenoverschrijdingen plaats zullen vinden. Eenmaal aan de nieuwe Randweg begonnen is het namelijk niet zo gemakkelijk om halverwege te stoppen. Er zijn genoeg andere projecten die de afgelopen jaren zijn blijven liggen (omdat daar destijds geen geld voor was), die met dit geld wel opgepakt kunnen worden en die uitsluitend ten gunste komen van de inwoners van Nederweert!
 
Als  we kiezen voor de JAN-variant ‘Geen randweg is ook een optie!’ kunnen we het beschikbare geld bovendien goed gebruiken als borg voor de zorg. Wij willen graag uw mening horen! Want we kunnen het geld maar één keer uitgeven. Geef uw reactie via www.facebook.com/jannederweert.
 

Publicatiedatum: 23 oktober 2014

>