Nederweert Logo JAN Nederweert

Woont u op de Molenweg of in het buitengebied?

En is de Randweg niet uw zorg? Toch wel! Het verkeer op de Molenweg zal namelijk drastisch toenemen, omdat deze weg veel intensiever gebruikt gaat worden om Nederweert binnen te rijden of weer te verlaten. Dit als gevolg van de afsluiting van meerdere toegangswegen naar Nederweert door de totstandkoming van een nieuwe Randweg. Maar zelfs nog voordat men bij de Molenweg is, zullen er opstoppingen ontstaan ter hoogte van de McDonalds. Meer verkeer betekent meer verkeersonveiligheid én meer ergernis. 
 
Via omweg naar centrum Nederweert
Het is duidelijk dat wegenstructuren door de nieuwe Randweg worden doorsneden, met als gevolg dat veel inwoners van het buitengebied van Nederweert via een omweg naar het centrum moeten rijden. En wat te denken van de schoolgaande jeugd, die via een parallelweg of rotonde naar school moet fietsen, met alle bijkomende gevaren. Er zijn bovendien inwoners die grote offers moeten brengen, zoals het opgeven van gebouwen en grond. Ook agrariërs komen voor problemen te staan als percelen doorsneden worden, met als gevolg minder goed bereikbare akkers. En de natuur? Ook op het Nederweerter landschap en de flora en fauna zal de aanleg van de nieuwe Randweg helaas zijn uitwerking hebben. 
 
JAN-variant: geen Randweg is ook een optie!
Moeten we onszelf niet eerst de vraag stellen: is een Randweg wel noodzakelijk? Willen we wel een Randweg? Het verkeer op de N266 is de laatste jaren afgenomen. Waarom dan niet kiezen voor de JAN-variant: geen Randweg is ook een optie! Wij willen graag uw mening horen. Wat betekent de komst van een nieuwe Randweg voor u? Geef uw reactie via www.facebook.com/jannederweert.
 

Publicatiedatum: 15 oktober 2014

>