Nederweert Logo JAN Nederweert

Woont u op de Hoofstraat of Uliker?

En is de Randweg niet uw probleem? Toch wel! Doordat op de doorgaande route vanaf Helmond langs de Zuid Willemsvaart tussen Brug 14 en de nieuwe rotonde de aansluiting wordt gemaakt van de nieuwe Randweg, zal veel (vracht)verkeer richting Venlo een sluiproute zoeken.

 
Welke sluiproute? Via de Nieuwstraat, Uliker, Kreijelmusweg, Kreijel en de Hoofstraat! Wat betekent dit voor u? Meer (vracht) verkeer en meer fijnstof, dus meer overlast en meer ergernis. JAN vraagt zich af wat het nut en de noodzaak van de Randweg is.
 
Uit de laatste rapportages blijkt duidelijk dat er geen noodzaak is om een nieuwe Randweg aan te leggen. Besluiten die in het verleden zijn genomen, zouden dan ook teruggedraaid moeten kunnen worden.
 

Geen Randweg is namelijk óók een optie. Een optie die volgens ons niet onderzocht is. Wij willen graag uw mening hierover horen. Geef uw reactie via www.facebook.com/jannederweert.
 

Publicatiedatum: 08 oktober 2014

>