Nederweert Logo JAN Nederweert

Hoe staat het met het Centrumplan Nederweert?

Op 22 april 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerken van een realiseringsovereenkomst met de ontwikkelingscombinatie MeulenProjectontwikkeling en Rialto Vastgoed vóór 1 juli 2014. Dit zeer tegen de wens van JAN in. JAN is namelijk van mening dat het plan niet goed doordacht is en dat het zelfs tot winkelleegstand kan leiden in de omgeving Lambertushof. Bovendien wijkt het plan af van de maximale bouwhoogte, zoals de gemeenteraad die voor Nederweert heeft afgesproken. En zal het problemen opleveren voor het langparkeren en de verkeersrouting in het centrum van Nederweert. Wij vinden het jammer dat opnieuw subsidie de enige leidraad is geweest voor het zo snel mogelijk doordrukken van dit plan.
 
Ondanks ons kritisch geluid heeft het merendeel van de gemeenteraad ingestemd. Op 8 juli heeft het College van B&W via een raadsvoorstel verzocht om uitstel tot 1 oktober 2014 te verlenen voor het aangaan van een realiseringsovereenkomst. Dit uitstel heeft het College destijds gekregen en sinds die tijd hebben wij hier niets meer over vernomen. Hierover heeft JAN vandaag een aantal vragen gesteld aan het College van B&W.
 
Lees hier welke vragen wij gesteld hebben.
 

Publicatiedatum: 20 september 2014

>