Nederweert Logo JAN Nederweert

Centrumplan niet rijp voor de raad

Gemeenteraad neemt op 22 april besluit

 
Na een druk bezochte informatieavond over het centrumplan, herontwikkeling locatie Wijen – Emté naast het gemeentehuis, blijken er nog steeds veel vraagtekens te zijn bij dit gemeentelijk plan. JAN heeft zich hier reeds eerder kritisch over uitgesproken. De onlangs ingezonden brief van het Centrummanagement aan de gemeenteraad bevestigt alleen maar dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de gevolgen die het plan heeft voor het centrum van Nederweert. Op 22 april wordt dit plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Wat JAN betreft is dit plan echter nog niet klaar voor behandeling in de raad.
 

Bouwen voor leegstand

JAN vraagt zich af wat er gebeurt met de winkels aan het Lambertushof, nadat supermarkt Jan Linders is verhuisd naar het nieuwe winkelgebied? Gevreesd wordt dat de andere ondernemers ook zullen verhuizen naar het nieuwe winkelgebied, waardoor een reële kans bestaat dat er leegstand ontstaat aan het Lambertushof. Dit zou een hele slechte zaak zijn: bouwen op een nieuwe locatie voor leegstand op een andere locatie. JAN vindt het bovendien onbegrijpelijk dat de ondernemers van het noordelijk gedeelte van de Kerkstraat nog niet betrokken zijn bij deze herinrichting.
 

Vijf bouwlagen

Verder heeft JAN begrepen dat Wonen Limburg formeel nog geen overeenkomst heeft getekend voor de afname van 26 sociale huurwoningen in dit plan. Hoe zeker is het dat woningcorporatie Wonen Limburg deze overeenkomst ook daadwerkelijk gaat tekenen?  Wij vermoeden dat Wonen Limburg afwacht welk besluit de raad neemt over het  toestaan van  vijf bouwlagen. Dat is natuurlijk ook te begrijpen gezien de enorme afwijking van het eerder door de raad genomen besluit om in het centrum van Nederweert niet hoger te bouwen dan drie bouwlagen.
 

Gevolgen voor verkeer in centrum

Als nieuwe winkels  zich in het nieuwe plan gaan vestigen kan dit gevolgen hebben voor de bestaande winkeliers. De gemeente heeft namelijk totaal geen invloed op het winkelaanbod. Het aantal vierkante meters winkeloppervlakte wordt alleen maar groter, terwijl er nu al een overschot aan winkelruimte is. De gemeente breidt uit, terwijl er steeds meer leegstand komt op andere locaties in het centrum. Bovendien zal het plan naar verwachting zeker gevolgen hebben voor de verkeersrouting in het centrum. De Kerkstraat en Brugstraat zijn immers verkeersluw gemaakt door het invoeren van eenrichtingsverkeer, maar door dit nieuwe plan wordt de verkeersroute door het centrum helemaal verplaatst. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de omwonenden en uiteraard voor de ondernemers in het centrum.
 
JAN is kritisch over dit centrumplan en de gevolgen ervan voor het centrum in Nederweert. Wij waken ervoor dat subsidie niet de enige leidraad is om dergelijk plannen zo snel mogelijk door de gemeenteraad vastgesteld te krijgen. JAN gaat voor gedragen plannen die bijdragen aan een beter Nederweert. Wat JAN betreft is dit centrumplan dan ook nog niet klaar voor behandeling in de raad.
 
In de raadsvergadering van dinsdag 22 april zal de fractie JAN dit ook als zodanig kenbaar maken. Wij willen het College van B&W opdracht geven om pas met een voorstel terug te komen naar de gemeenteraad als sprake is van minder bouwlagen, uitwerking van benoemde aandachtspunten en er draagvlak is bij (de leden van) het Centrummanagement.
 

Publicatiedatum: 21 april 2014

>