Nederweert Logo JAN Nederweert

JAN niet in Nederweerter coalitie

Meer stallen? Minder zorg? 

 
Bij de coalitievorming in Nederweert is JAN afgelopen weekend door het CDA aan de kant gezet. Ook al leken de gesprekken met de onderhandelaars van het CDA constructief, de achterban van het CDA besloot anders en koos voor een coalitie met de VVD. 
 
Een coalitie van CDA en JAN, met een verkiezingsresultaat van respectievelijk 8 en 5 zetels lag voor de hand. Met bijna 80% van alle in Nederweert uitgebrachte stemmen zouden beide partijen kunnen rekenen op een groot draagvlak binnen de gemeenschap. Dat zou vooral belangrijk zijn omdat Nederweert de komende tijd voor een aantal grote opgaven staat. In de gesprekken die de delegaties van JAN en CDA met elkaar voerden leek daarover geen misverstand te bestaan: een coalitie tussen JAN en CDA zou op dit moment het meest wenselijk zijn voor Nederweert.
 

JAN wilde bestuursverantwoordelijkheid

De delegaties spraken met elkaar over mogelijkheden om afspraken te maken over de keuze van een Randweg en over een betere balans van agrarisch ondernemerschap, leefbaarheid en gezondheid in het buitengebied. Ook spraken zij over de drie decentralisaties, dat wil zeggen de nieuwe taken van de gemeenten op het terrein van de jeugdzorg, de WMO en de arbeidsparticipatie. De sfeer van onderhandelen was zelfs zo goed dat werd gesproken over een verdeling van wethoudersposten. JAN had immers al voor de verkiezingen kenbaar gemaakt om bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen voor de grootste opgave van de komende jaren, namelijk de drie decentralisaties.
 
Het was voor JAN een slag bij heldere hemel toen het CDA afgelopen zaterdag mededeelde een coalitie te gaan vormen met de VVD. Te meer omdat de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen een zetel had verloren en het CDA bovendien in eerdere gesprekken had aangegeven de VVD te ervaren als een onstabiele partij en dit als risicovol te ervaren bij het vormen van een coalitie. Bovendien had de wethouder van de VVD in de afgelopen weken JAN benaderd om te bezien of een coalitie VVD-JAN-PVDA een optie zou kunnen zijn, waaruit JAN afleidde dat de VVD geen voorkeur gaf aan een coalitie met het CDA.
 

Achterban CDA tegen coalitie met JAN

Als argument om niet met JAN in zee te gaan noemde het CDA dat de meerderheid van hun achterban tegen een coalitie met JAN is en dat het daarbij vooral gaat om de agrarisch ondernemers. Die vrezen namelijk dat JAN hun mogelijkheden in het buitengebied zal beperken. Daaronder bevinden zich overigens ook een aantal nieuwe mensen die het JAN vooralsnog alleen kennen van ‘horen zeggen’ en nog nooit met JAN gesproken hebben.
Informateur Hubert Mackus gaf desgevraagd aan nog steeds niet afwijzend te staan ten opzichte van een coalitie met JAN, maar daarin geen doorslaggevende stem te hebben. 
 
JAN: een stabiele en winnende partij. Met een lijsttrekker waar meer dan duizend inwoners hun stem op uitbrachten. Met een lijstduwer, tevens wethouders-kandidaat die met voorkeursstemmen opnieuw terug kwam in de gemeenteraad. Was dat voor het CDA niet genoeg of … is dat te bedreigend? Hoe het ook zij: JAN zal zich de komende vier jaar opnieuw met kracht inzetten voor het belang van de inwoners van Nederweert. Daar kunt u op rekenen! 
 

Publicatiedatum: 08 april 2014

>