Nederweert Logo JAN Nederweert

Mooi om iets te kunnen betekenen voor Nederweert

Lijsttrekker Henk Cuijpers over zijn ervaringen tijdens de verkiezingscampagne: 
 
“Ik loop al wat jaartjes mee in de politiek en nog steeds met heel veel plezier. De dingen die aan de orde komen in de gemeenteraad zijn zeer divers en daardoor blijft het ontzettend boeiend. Het is mooi om als raadslid iets te kunnen betekenen voor de burgers van Nederweert. De goede contacten met allerlei verschillende dorpsgenoten, stichtingen, verenigingen en instellingen, dat is waar ik het voor doe. Iemand die me een vraag stelt via de telefoon, per mail of me aanspreekt over een probleem in de gemeente probeer ik zo goed mogelijk te helpen. Dat is gewoon leuk om te doen! Ik vind dat de politiek laagdrempelig en eerlijk moet zijn: als raadslid ben ik gemakkelijk toegankelijk en ik wek geen valse verwachtingen. Als iets niet mogelijk is, dan zeg ik dat en leg ik dat uit.

 

Budgetten in verkiezingstijd 

In de verkiezingstijd worden mensen overladen door allerlei advertenties, filmpjes, folders, debatten, politieke avonden met informatie en beloftes van de verschillende politieke partijen. Ik doe daar zelf ook aan mee, dat geef ik eerlijk toe, maar probeer dit toch binnen de perken te houden. Als plaatselijke politieke partij JAN hebben we hier ook maar een beperkt budget voor. 
 
Ik vraag me momenteel een beetje af waar het heen gaat, als ik alleen al zie wat de landelijke politieke partijen aan verkiezingsbudgetten verbruiken in Nederweert. Deze zijn volgens mij het vijfvoudige van hetgeen wij eraan kunnen (en ook willen!) besteden. Ik denk dat dit geld beter op zijn plaats zou zijn bij een aantal leuke initiatieven van de verschillende kernen in Nederweert. Ik denk dat veel van het reclamemateriaal al heel gauw op de oud papierstapel ligt. Dit heeft dan toch weer een voordeel… sponsoren we via een zijweg toch nog de buurtverenigingen en harmonieën, die het oud papier verzamelen en ophalen.
 
Naar mijn mening beoordelen kiezers raadsleden en kandidaten op wat de partij in de afgelopen periode heeft gedaan. Dan heb ik het niet alleen over de beslissingen in de raad, maar ook de hulp die je hebt gegeven aan de individuele burger of aan de verschillende  verenigingen en stichtingen. 
 

Belangrijke onderwerpen voor Nederweert

De komende periode staat de gemeente voor een grote opgave, waaronder de invulling van nieuwe WMO-taken en de jeugdzorgtaken. Ik wil dat in de komende periode de lijnen tussen inwoners en politiek korter worden. Zeker bij de invoering van de nieuwe taken moeten we ieders standpunten mee kunnen nemen in de besluitvorming van de gemeenteraad. Wij gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg en willen meeregeren. Daarom hebben we als JAN op dit belangrijke beleidsterrein gekozen voor Carla Dieteren als kandidaat-wethouder. Carla was twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter van JAN. Vanwege haar werkervaring is zij goed thuis in de materie. Zij is zeer gemotiveerd om samen met inwoners beleid van onderop vorm te geven. 
 
Ik vind dat de gemeente het verenigingsleven moet blijven stimuleren en de bijbehorende voorzieningen moet behouden. Het is goed dat verenigingen samen in gesprek komen en samen aan de slag gaan. Het is belangrijk om te ontdekken waarin men elkaar kan ondersteunen en hoe er kan worden samengewerkt, wat betreft vrijwilligers, accommodatie en bestuur.
 

Solide financiële positie behouden

De gemeente Nederweert staat er financieel niet slecht voor. Deze solide financiële positie moeten we proberen te behouden, want het kan ook snel veranderen. Er moet een zodanig financieel beleid gevoerd worden, dat de lastendruk voor de burgers niet toeneemt. Al meerdere malen zijn er voorstellen van JAN aangenomen die het inzicht in deze financiën verbeterd hebben en dergelijke voorstellen zullen we blijven doen. We hebben de komende periode (terecht) veel geld nodig voor de nieuwe WMO, omdat we maatwerk willen leveren. Een eventuele nieuwe randweg is een flinke hap uit onze reserve. Hierin is voor mij heel belangrijk: de noodzaak, financiële haalbaarheid en voldoende draagvlak binnen de betreffende gebieden. Zijn die er niet, dan zal ik tegen deze verbinding stemmen.
 
Ik hoop dat iedereen op 19 maart gaat stemmen. Ga voor de partij die uw belangen het beste kan behartigen. Laat uw stem niet verloren gaan! Stem JAN: samen doen we meer!”
 
 

Publicatiedatum: 16 maart 2014

>