Nederweert Logo JAN Nederweert

Een goede overdracht van jeugdzorg naar gemeenten

Carin Sieben uit Ospel over haar motivatie waarom zij deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
“Als je iets wilt veranderen moet je niet aan de zijkant blijven staan. Ik wil daarom meewerken aan een goede overdracht van jeugdzorg naar de gemeenten. Bij JAN voel ik me thuis: geen poespas en gewoon rechtuit kunnen spreken over waar je voor staat. Dat vind ik belangrijk! Daarom ben ik lid van JAN en ga ik voor een raadszetel bij de gemeenteraadsverkiezingen.
 

Werk maken van goede uitvoering jeugdzorg

De jeugdzorg gaat mij zeer aan het hart. Ik ken van nabij de zorgen en knelpunten van jeugdigen die zorg nodig hebben alsook die van hun ouders. Ik wil me ervoor inzetten dat de gemeente aandacht geeft aan deze zorgen en werk maakt van een goede uitvoering van de jeugdzorg. 
 
Ik ben sinds enkele jaren voorzitter van de clientenraad van MEE en daarnaast afgevaardigde naar de Centrale Clientenraad. Ik wil graag meewerken aan de verandering en ontwikkeling van jeugdzorgbeleid. Ik stond daarom meteen klaar toen ik gevraagd werd voor het Ouderpanel van Weert, Nederweert en Leudal om mee te denken over de transitie van de jeugdzorg naar deze gemeenten. 
 

Ervaringsdeskundigheid onmisbaar bij overdracht zorgtaken

Ik vind de ervaringsdeskundigheid van jeugdigen en hun ouders hard nodig om de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten goed te kunnen laten verlopen. Op het moment dat ouders horen dat er mogelijk psychisch iets aan de hand is met hun kind volgt er dikwijls een lange weg via Jeugdzorg, Riagg, psychiaters, psychologen, zorginstellingen et cetera. Ze worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, overal zijn lange wachttijden. Dat is niet goed, zeker niet in crisissituaties. Het ouderpanel signaleert knelpunten en stelt vragen over zorgtarieven, zorggarantie en keuzevrijheid van zorg. Wie weet tenslotte beter wat er nodig is dan degenen die er rechtstreeks mee te maken hebben? 
 
Mijn ideaalbeeld is een gemeentelijk jeugdzorgbeleid dat tegemoet komt aan elke hulpvraag, klein of groot. Daar wil ik aan meewerken! Ook wil ik me inzetten voor een goede uitvoering van de taken van de nieuwe WMO, zodat Nederweert een gemeente blijft waar je graag wilt wonen en waar de zorg goed geregeld is.”

Publicatiedatum: 21 februari 2014

>