Nederweert Logo JAN Nederweert

Carla Dieteren kandidaat-wethouder

 
Lijsttrekker Henk Cuijpers maakte op 12 maart tijdens het lijsttrekkersdebat in Ospel bekend dat de lokale partij JAN de komende periode wil meeregeren in het College van B&W in Nederweert. Henk presenteerde huidig fractievoorzitter Carla Dieteren als de kandidaat-wethouder namens JAN.
 
 
Henk Cuijpers betoogde tijdens het lijsttrekkersdebat dat de drie decentralisaties die op de gemeente afkomen om een zorgvuldige invulling vragen, op maat van Nederweert. Als lokale partij kan JAN het verschil maken door samen met inwoners van onderop invulling te geven aan de nieuwe taken op het terrein van de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet. JAN kan de lokale invulling als geen ander borgen, omdat deze partij onafhankelijk is. JAN heeft geen binding met de landelijke partijen (waaronder CDA, PvdA en VVD) die het besluit over de decentralisaties van taken naar gemeenten hebben genomen. Als het Haagse beleid niet uitvoerbaar is, zal JAN dit aan de kaak stellen en opkomen voor de Nederweerter belangen. Dit is voor de andere partijen lastiger, omdat zij deelgenomen hebben aan de besluitvorming over de nieuwe WMO, de jeugdzorg en de participatiewet.
 
JAN is bereid bestuursverantwoordelijkheid te nemen en vooruitstrevend en vernieuwend met het sociale domein aan de slag te gaan, met Carla Dieteren als kandidaat-wethouder.
 

Bereid om namens JAN verantwoordelijkheid te nemen

Carla Dieteren is twaalf jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter van JAN en momenteel lijstduwer bij deze gemeenteraadsverkiezingen. “Ik ben bereid om namens JAN mijn verantwoordelijkheid te nemen, om Nederweert voor te gaan in deze nieuwe ontwikkeling. Mijn expertise door jarenlange ervaring in de sociale sector, wil ik graag inzetten als wethouder van en voor Nederweert”.
 
Carla Dieteren is 48 jaar en woont in Nederweert-Eind. In het dagelijkse leven is zij clustermanager voor cultuur, sport, welzijn en zorg bij de Provincie Limburg. 
 

Publicatiedatum: 13 maart 2014

>