Nederweert Logo JAN Nederweert

"Zo denk ik er ook over!"

Gemeenteraadslid Peter van Lierop over zijn ervaringen tijdens zijn eerste jaar als gemeenteraadslid voor JAN:
 
“Ik ben Peter van Lierop, woonachtig in de kern Budschop. In 2008 ben ik bij JAN terechtgekomen, omdat naar mijn mening andere partijen de burgers vaak in de steek lieten. Toen ik destijds het programma van het JAN doorlas wist ik het: ‘zo denk ik er ook over!!’
 
Sinds een jaar ben ik gemeenteraadslid namens JAN, de lokale partij van Nederweert. Voorheen heb ik diverse jaren in de steunfractie gewerkt en heb ik de raadsleden van de fractie bijgestaan bij allerlei onderwerpen. Ik heb daarvan veel geleerd, wat ik als beginnend raadslid goed heb kunnen gebruiken.  
 

Luisteren naar meningen en wensen

Nu ik raadslid ben, ervaar ik nog meer dan voorheen dat JAN tussen de burgers staat en luistert naar hun mening en hun wensen. We zijn daarbij ook eerlijk en lichten toe wat we wel of niet kunnen realiseren. Mijn portefeuille binnen de raadsfractie is Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat is een goed gevulde portefeuille die ik met veel enthousiasme heb opgepakt. Het gaat dan om zaken als woningbouw en infrastructuur. 
 
Op dit moment zijn vragen van ondernemers en het Platform gehandicapten over de rijrichting in de Kerkstraat, maar ook de ontwikkelingen rond de Randweg, belangrijke issues waar ik me mee bezig houd. In de raadsfractie bespreken we samen onze koers en wat we nodig hebben om onze standpunten te kunnen bepalen. 
 

Werkgroep rijrichting Kerkstraat op voorstel van JAN

Wat betreft de rijrichting in de Kerkstraat hebben we als JAN in de raadsvergadering voorgesteld om een werkgroep in te richten vanuit de gemeenteraad, samen met het College en met ondernemers en gebruikers en aanwonenden van de Kerkstraat. Doel is om met elkaar in gesprek te gaan over welke oplossing voor de toekomst het beste is. Het gaat dan niet alleen om de rijrichting, maar ook om de inrichting van de straat. De werkgroep gaat nog starten, maar als JAN zijn we op voorhand in elk geval al voorstander van meer parkeerplaatsen.
 

Standpunt Randweg

Wat betreft de Randweg is het nog niet mogelijk om een definitief standpunt in te nemen, omdat we nog in afwachting zijn van MER-rapportages over de diverse varianten. Voor JAN staat voorop dat de noodzaak van een nieuwe Randweg aangetoond moet zijn en financieel haalbaar moet zijn, en niet méér mag kosten dan de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Bovendien vinden we het belangrijk dat er draagvlak is voor een nieuwe Randweg. Het mag niet zo zijn dat een probleem zich verplaatst van het ene gebied binnen de gemeente naar het andere, zonder dat er daadwerkelijk sprake is van een verbetering voor Nederweert.
 
Behalve mijn eigen portefeuille denk ik binnen de fractie ook mee over andere onderwerpen. Zo heb ik een bijdrage geleverd aan het behoud van de peuterspeelzaal in Budschop alsook in het voorkomen van bezuinigingen op het leerlingenvervoer vanaf basisschool Budschop naar sportcentrum De Bengele.
 

Thuis bij JAN

Kortom: ik voel me zeer thuis bij JAN en wil me graag voor de gemeenschap blijven inzetten. In de volgende raadsperiode wil ik als raadslid verder voor u aan de slag. Dus: Stem JAN! Samen doen we meer!”
 

Publicatiedatum: 12 maart 2014

>