Nederweert Logo JAN Nederweert

Bezuinigingen leerlingenvervoer van de baan

In de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2013 deed het College van B&W een voorstel om € 5.000,- te bezuinigen op het leerlingenvervoer van Basisschool Budschop. JAN was hier toen fel op tegen. Nu, een aantal maanden later, komt het College alsnog terug op dit voorstel. 
 

Verhoogd risico voor leerlingen

De leerlingen van de bovenbouw zouden met ingang van 2016 zelfstandig per fiets over Brug 15 naar sporthal De Bengele moeten gaan, voor het volgen van gymlessen. De fractie JAN heeft tijdens die raadsvergadering in november een wijzigingsvoorstel ingediend, omdat JAN van mening is dat de besparing niet opweegt tegen het verhoogde risico dat de leerlingen zouden lopen. De verkeersveiligheid komt hiermee in het gedrang. En dat is de reden dat JAN tegen deze bezuiniging was. Helaas werd deze mening destijds niet gedeeld door de andere fracties in de gemeenteraad, waardoor ons wijzigingsvoorstel werd afgewezen.
 

Besluit teruggedraaid

Nu bijna vier maanden later komt het College terug op haar besluit omwille van de verkeersveiligheid en wordt de maatregel om te bezuinigen op de verkeersveiligheid ongedaan gemaakt. Hier is JAN uiteraard erg blij mee.
 

Publicatiedatum: 05 maart 2014

>