Nederweert Logo JAN Nederweert

Trots op wat we als JAN bereikt hebben

Huidig JAN-raadslid Marcel Vossen uit Nederweert is erg gemotiveerd om weer opnieuw een periode de Nederweerter inwoners te mogen vertegenwoordigen.
 
“Als ik terugkijk op de afgelopen periode ben ik trots op wat we als JAN bereikt hebben voor onze gemeenschap. Ondanks dat we in de oppositierol zaten, hebben we belangrijke onderwerpen voor Nederweert bespreekbaar gemaakt en op de kaart gezet. Ook hebben we veel mensen kunnen helpen bij grote en kleine vraagstukken, zoals bij de plannen voor een crematorium, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt en het behoud van gemeenschapshuis De Pinnenhof. Zelf ben ik erg tevreden over het feit dat er op voorstel van JAN een integraal programma is ontwikkeld voor het buitengebied van Nederweert. In dit majeure programma bepalen we samen hoe we ons buitengebied inrichten met daarbij oog voor ieders belangen op het gebied van wonen, werken en leven. Ook in de komende periode kunnen de inwoners van Nederweert weer op mij rekenen, mocht ik opnieuw tot raadslid gekozen worden. 
 

Graag de discussie voeren

Wat ik echter altijd jammer vind, is dat partijen puur uit populistische motivatie een fout beeld schetsen van issues die spelen. Daar waar wij juist als gehele gemeenteraad belangrijke besluiten hebben genomen op bijvoorbeeld het gebied van volksgezondheid, wordt dit in verkiezingstijd heel gemakkelijk vergeten. Terwijl dit nu – maar ook in de komende jaren - toch echt een belangrijk punt is voor onze gemeente. Alle politieke partijen hebben niet voor niets ingestemd met de voorstellen van JAN om een toetsingskader voor de volksgezondheid op te stellen en te bekijken of een emissie-standstillbeleid gevoerd kan worden in overbelaste agrarische gebieden. Ik ben blij dat in het verkiezingsprogramma van JAN al wordt gerefereerd aan het kabinetstandpunt ‘omvang intensieve veehouderijen’. Het kabinet stelt nieuwe regelgeving op die de gemeenten de mogelijkheid biedt, om ook om reden van volksgezondheid grenzen te stellen aan de intensiteit en grootte van een veehouderij in overbelaste gebieden. In ieder geval wil ik graag de discussie voeren met alle partijen en ik ben ervan overtuigd dat we hier samen aan uit komen.
 

Belangrijke keuzes voor Nederweert

In de komende jaren worden weer veel belangrijke keuzes gemaakt voor Nederweert. Zo moet er een besluit genomen worden over een eventuele nieuwe randweg, zijn er belangrijke centrumontwikkelingen in de kern Nederweert en wordt de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg, werk en inkomen en jeugdzorg. Dit vraagt om betrokken raadsleden, die hart voor Nederweert hebben, die ook vanuit hun verantwoordelijkheid op een juiste manier om kunnen gaan met het maken van belangrijke keuzes. Ik ga samen met JAN in ieder geval mijn uiterste best doen om u als inwoner van Nederweert opnieuw goed te vertegenwoordigen.” 
 

Publicatiedatum: 07 maart 2014

>