Nederweert Logo JAN Nederweert

JAN stelt vragen over leerlingenvervoer Budschop

Na de begrotingsbehandeling in december 2013 heeft JAN al vragen gesteld aan het College van B&W over de opbouw van het bezuinigingsbedrag van het leerlingenvervoer in Budschop. Het College wil hier namelijk fors op bezuinigen en de fractie JAN is het hier niet mee eens. De besparing weegt namelijk volgens ons niet op tegen het verhoogde risico in het kader van de verkeersveiligheid en het verlies aan onderwijstijd vanwege de afstand tussen de school en het sportcentrum de Bengele.
 

Voorstel om bezuiniging ongedaan te maken

De fractie JAN heeft in de begrotingsvergadering zelfs een voorstel in de vorm van een amendement ter stemming aan de raad voorgelegd om deze bezuiniging onmiddellijk ongedaan te maken. Geen enkele andere fractie steunde toen het voorstel van JAN. Zij stemden toen allemaal in met de door het College van B&W opgevoerde bezuiniging. De door ons gestelde vragen zijn mede ingegeven door het feit dat we gezien hebben dat deze week vanuit de CDA-fractie vragen van gelijke strekking gesteld zijn en dat ons dit toch enigszins verbaasd heeft, omdat zij destijds bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad zonder voorbehoud ingestemd hebben met de bezuiniging op het leerlingenvervoer. 
 
Wij overwegen ons voorstel opnieuw ter stemming aan de raad aan te bieden en zijn in afwachting van de antwoorden van het College op onze vragen. 
 
Benieuwd naar de vragen die we stelden? Lees dan hier verder.
 
 
 
 
 
 

Publicatiedatum: 10 januari 2014

>