Nederweert Logo JAN Nederweert

College komt terug op eerder genomen besluit

Aan de Hardsteeg in Nederweert ligt een onverhard pad, de Ramhovensteeg. Dit pad verbindt de Krommedijk met de Hardsteeg. Het College van B&W besloot tijdens een vergadering op 6 augustus 2013 om dit onverharde pad te verkopen. Op dit besluit is het College nu terug gekomen.
 
Het blijkt namelijk dat er een ontsluiting op de Ramhovensteeg uitkomt. Het leek JAN dan ook niet handig om dit pad te gaan verkopen. Bovendien ligt het pad in de buurt van één van de varianten van de eventueel te realiseren Randweg N266. Door nu te verkopen loopt de gemeente de kans dat zij het pad over een tijdje weer terug moet gaan kopen.  
 
Inmiddels heeft het College - dankzij de zienswijzen van omwonenden en de vragen van JAN – besloten om de Ramhovensteeg niet te verkopen en dus niet aan het openbaar verkeer te onttrekken. Een heel verstandig besluit wat JAN betreft. 
 

Publicatiedatum: 23 december 2013

>